Przebieg i specyfikacja obwodnicy Pilzna

Rozpoczęcie trasy obwodnicy planowane jest za skrzyżowaniem DK94 z DK73 i będzie przebiegać przez tereny gminy miejsko-wiejskie Pilzna. Zaprojektowano tu skrzyżowania typu rondo, które zapewnią płynność ruchu i bezpieczeństwo. Przejazd nad rzeką Dulcza zostanie zabezpieczony przez nowo wybudowany most, a całość zakończy się kolejnym rondem, które umożliwi włączenie do istniejącej DK73 w kierunku Jasła. Inwestycja obejmie budowę drogi klasy GP, co oznacza drogę główną ruchu przyspieszonego z jednym pasem ruchu w każdym kierunku oraz kompleksową infrastrukturę towarzyszącą. Projekt przewiduje również budowę dróg dodatkowych, które będą obsługiwać przyległe tereny, a także ścieżki dla pieszych i rowerzystów.

Strategiczne znaczenie obwodnicy dla regionu

Obwodnica Pilzna to nie tylko ułatwienie dla mieszkańców, ale również kluczowy element w poprawie przepustowości trasy DK73, która jest ważnym szlakiem komunikacyjnym łączącym północ i południe Polski. Realizacja tego projektu pozwoli na znaczne odciążenie ruchu miejskiego w Pilznie i sąsiednich miejscowościach, a także przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu podróży. Dodatkowo trasa ma charakter strategiczny – prowadzi do jednego z priorytetowych przejść granicznych z Ukrainą, co podkreśla jej znaczenie w kontekście międzynarodowym. Projekt wpisuje się w szersze plany rozwoju infrastruktury drogowej w Polsce, mające na celu wspieranie rozwoju gospodarczego i integracji z europejskim systemem dróg.

Realizacja obwodnicy Pilzna stanowi ważny krok w modernizacji polskiej infrastruktury drogowej i jest zgodna z rządowym Programem Budowy 100 obwodnic, który zakłada poprawę warunków jazdy na ponad 100 najbardziej obciążonych odcinkach dróg w całej Polsce. Zakończenie prac planowane jest na 35 miesięcy po podpisaniu umowy, co daje nadzieję na szybką poprawę warunków podróżowania dla tysięcy kierowców każdego dnia.