1 mila morska [kalkulator online]


Informacje

  • Użytkownik może wybrać, czy chce przeliczać z mil morskich na kilometry czy w drugą stronę.
  • Wyniki są zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku.
  • Ten kalkulator to proste narzędzie dla osób interesujących się nawigacją morską, żeglarstwem lub innymi dziedzinami, w których odległości mierzone są w milach morskich.
  • Poniżej tłumaczymy skąd bierze się 1 mila morska i jej wartość w metrach.

1 mila morska ile to km? 

1 mila morska jest równa dokładnie 1 852 metrom. Wartość 1 INM = 1852 m jest przyjęta przez Międzynarodowe Biuro Miar i Wag.

 

Skąd bierze się 1852 metrów?

 

Mila morska, znana również jako mila nautyczna, jest jednostką długości stosowaną w nawigacji morskiej i lotniczej. Tradycyjnie, mila morska jest definiowana jako długość jednej minuty kątowej łuku południka Ziemi (koła wielkiego), co odpowiada dokładnie 1/60 stopnia szerokości geograficznej.

Dokładniej rzecz ujmując, mila morska jest oparta na średnim obwodzie Ziemi wzdłuż koła wielkiego. Ponieważ Ziemia nie jest idealną sferą, lecz raczej spłaszczonym elipsoidą, długość łuku minuty kątowej wzdłuż południka nie jest wszędzie taka sama. Dlatego mila morska została zdefiniowana jako średnia wartość.

W międzynarodowym systemie jednostek (SI) mila morska została znormalizowana i jest równa dokładnie 1 852 metrom. Ta definicja została przyjęta w celu ujednolicenia i uproszczenia obliczeń nawigacyjnych, a także w celu zharmonizowania jednostek używanych w różnych krajach.

Mila morska jest szeroko stosowana w nawigacji morskiej i lotniczej ze względu na jej naturalną zależność od wymiarów Ziemi i użyteczność w obliczeniach związanych z szerokością geograficzną i położeniem. Jest ona również używana w międzynarodowym prawie morza, na przykład w definiowaniu granic terytorialnych, stref ekonomicznych i innych obszarów morskich.

 

Oznaczenia mili morskiej

W dokumentach i komunikacji związanej z nawigacją, bezpieczeństwem na morzu i lotnictwem, jasność i precyzja są kluczowe, dlatego ważne jest stosowanie odpowiednich skrótów i terminów. Mila morska, jako standardowa jednostka używana w tych dziedzinach, ma swoje ustalone oznaczenia, które są rozpoznawane i stosowane na całym świecie.

  • NM – ang. nautical mile -  jest to międzynarodowo akceptowany skrót dla mili morskiej, wywodzący się od angielskiego terminu "Nautical Mile". Skrót ten jest szeroko używany w nawigacji morskiej i lotniczej na całym świecie.
  • INM -  który oznacza "International Nautical Mile" (Międzynarodowa Mila Morska), jest rzadziej spotykany, ale również prawidłowy i odnosi się do standardowej międzynarodowej mili morskiej. Wartość tej jednostki została ustalona na dokładnie 1 852 metry.  Użycie terminu "International Nautical Mile" ma na celu dodatkowe podkreślenie, że chodzi o jednostkę znormalizowaną i ujednoliconą na całym świecie, w przeciwieństwie do starszych definicji mili morskich, które mogły się nieznacznie różnić w zależności od kraju lub regionu. Użycie skrótów wyraźnie odnoszących się do "nautical mile" pomaga w odróżnieniu tej jednostki od "mile" lądowej, która jest krótsza i wynosi około 1 609 metrów, co stanowi ogromną różnicę. 
  • nmi  - alternatywny skrót, również używany w międzynarodowym kontekście. "nmi" pochodzi od połączenia "nautical" i "mile", co wskazuje na specyficzny charakter tej jednostki jako "mile nautycznej".
  • Mm - polskie mila morska.