Najważniejsze informacje o kategorii AM

Prawo jazdy kategorii AM jest dostępne dla osób, które ukończyły 14 lat. Aby je zdobyć, trzeba zdać egzamin teoretyczny i praktyczny. Uprawnia ono do kierowania motorowerami i lekkimi pojazdami czterokołowymi o pojemności do 50 cm³.

  1. Warunki i proces zdobycia prawa jazdy kategorii AM.
  2. Rodzaje pojazdów, którymi można kierować z kategorią AM.
  3. Koszty związane z uzyskaniem prawa jazdy kategorii AM.

Warunki uzyskania prawa jazdy kategorii AM

Aby uzyskać prawo jazdy kategorii AM, kandydat musi ukończyć 14 lat i zdać egzamin teoretyczny oraz praktyczny. Egzamin teoretyczny składa się z testu, który wymaga 26 prawidłowych odpowiedzi na 32 pytania. Egzamin praktyczny trwa około 25 minut i obejmuje jazdę na placu manewrowym oraz w ruchu drogowym.

Pojazdy uprawnione do kierowania z kategorią AM

Z kategorią AM można kierować motorowerami o pojemności silnika do 50 cm³ i mocy nieprzekraczającej 4 kW oraz lekkimi pojazdami czterokołowymi o podobnych parametrach. Jest to idealne rozwiązanie dla młodych ludzi, którzy chcą poruszać się po mieście.

Podsumowując będziesz mógł/mogła prowadzić: 

  • motorower,
  • czterokołowiec lekki (na przykład mały quad),
  • zespół pojazdów – powyższe pojazdy połączone z przyczepą – tylko w Polsce.

Koszty związane z uzyskaniem prawa jazdy kategorii AM

Koszt kursu na prawo jazdy kategorii AM waha się od 1000 do 2000 złotych, natomiast koszt egzaminu państwowego wynosi 30 zł za teorię i 150 zł za praktykę. Jest to inwestycja w mobilność i niezależność. Cenę sprawdź dokładnie u wybranej przez siebie szkoły. 

 

Prawo jazdy kategorii AM to świetny sposób na rozpoczęcie przygody z motoryzacją. Nie tylko umożliwia samodzielność młodym ludziom, ale też promuje ekologiczny i ekonomiczny sposób poruszania się po mieście.

Oficjalne informacje na temat, jakie pojazdy można prowadzić w poszczególnych kategoriach oraz w jakim musisz być wieku, żeby móc podchodzić do egzaminu znajdziesz na stronie rządowej tutaj