Jakie są wymogi rejestracji na żółtych tablicach?

Żółte tablice rejestracyjne przypisuje się pojazdom zabytkowym, które spełniają określone kryteria wieku i oryginalności. Dotychczasowa praktyka pozwalała na rejestrację pojazdów mających co najmniej 25 lat i niewytwarzanych przez ostatnie 15 lat. Jednak ostatnie zmiany wprowadziły dodatkowe wymogi dotyczące oryginalności i stanu zachowania pojazdu.Musi mieć on ukończone 30 lat (35 lat w województwie mazowieckim), a od zakończenia jego produkcji musi upłynąć co najmniej 20 lat. Co więcej, samochód musi posiadać przynajmniej 75% oryginalnych części. Decyzję o rejestracji podejmuje wojewódzki konserwator zabytków, który może uwzględnić dodatkowe kryteria, takie jak unikalność pojazdu czy jego związek z ważnymi wydarzeniami historycznymi.

Koszty i procedura rejestracji

Proces rejestracji rozpoczyna się od wypełnienia karty ewidencyjnej ruchomego zabytku techniki i może wymagać konsultacji z doświadczonym rzeczoznawcą, co wiąże się z kosztem od 400 do 800 zł. Dodatkowo należy uwzględnić koszty badania technicznego (około 99 zł) oraz opłaty rejestracyjne w Wydziale Komunikacji, które mogą przekroczyć 200 zł.Rejestracja na żółtych tablicach oferuje szereg korzyści, takich jak zwolnienie z obowiązkowych badań technicznych, możliwość negocjowania indywidualnych warunków ubezpieczenia czy ułatwienia w przypadku importu pojazdów z innych norm homologacyjnych.

Ograniczenia i pułapki

Rejestracja na żółtych tablicach niesie za sobą pewne ograniczenia, w tym konieczność zachowania oryginalnego stanu pojazdu, możliwość sprzedaży pojazdu za granicę tylko za zgodą konserwatora oraz potencjalne ograniczenia w użytkowaniu pojazdu określone przez diagnostę.Rejestracja pojazdu na żółtych tablicach rejestracyjnych to atrakcyjna opcja dla właścicieli pojazdów zabytkowych, jednak wymaga spełnienia szeregu kryteriów i pokrycia dodatkowych kosztów. Ważne jest, aby każdy krok tego procesu był dokładnie przemyślany i skonsultowany z odpowiednimi specjalistami.