Zmiany w procedurze wyrejestrowywania

Nowe przepisy, wprowadzone w 2024 roku, zobowiązują sprzedających pojazdy do zgłoszenia tego faktu w ciągu 30 dni od momentu sprzedaży. Zmiana ma na celu usprawnienie procesu wyrejestrowywania pojazdów i zabezpieczenie interesów obu stron transakcji. Zgłoszenie można dokonać bezpłatnie w odpowiednim urzędzie lub drogą elektroniczną.

Konsekwencje nieterminowego zgłoszenia

Nieprzestrzeganie nowego terminu na zgłoszenie sprzedaży samochodu wiąże się z nałożeniem kary w wysokości 250 zł. Jest to istotna zmiana w porównaniu do wcześniejszych przepisów, gdzie wysokość kary była ustalana indywidualnie przez starostę i mieściła się w przedziale od 200 do 1000 zł.Zgłoszenie zbycia pojazdu nie tylko chroni sprzedającego przed ewentualnymi problemami związanymi z wykroczeniami nowego właściciela, ale również przed możliwością bycia pociągniętym do odpowiedzialności w przypadku użycia pojazdu do popełnienia przestępstwa lub zaniedbania obowiązków, takich jak opłacenie polisy OC.

Wskazówki dla sprzedających

Po sprzedaży pojazdu należy niezwłocznie zgłosić fakt zmiany właściciela w odpowiednim urzędzie, co zajmuje zwykle tylko kilka minut. Następnie warto poinformować ubezpieczyciela o sprzedaży pojazdu, aby dalsze obowiązki związane z polisą OC przeszły na nowego właściciela. Dzięki temu sprzedający może uniknąć niepotrzebnych komplikacji i zabezpieczyć swoje interesy.Zmiany wprowadzone w 2024 roku mają na celu ułatwienie procesu wyrejestrowywania pojazdów i zwiększenie bezpieczeństwa prawno-finansowego osób dokonujących transakcji. Dzięki jasnym zasadom i ustalonym konsekwencjom za ich nieprzestrzeganie sprzedający mają wyraźne wytyczne, jak postępować po zbyciu pojazdu.