Po co jest nowa zielona naklejka na szybę?

Nowa zielona naklejka na szybę ma na celu oznaczenie pojazdów, które mogą poruszać się po Strefach Czystego Transportu (SCT). SCT są wprowadzane w miastach w celu redukcji emisji zanieczyszczeń i poprawy jakości powietrza. Kierowcy, którzy wjadą na teren SCT bez odpowiedniej naklejki, będą musieli liczyć się z mandatem w wysokości 500 zł. Strefy Czystego Transportu to obszary, w których mogą poruszać się tylko pojazdy spełniające określone normy emisji spalin. Wprowadzenie SCT ma na celu poprawę jakości powietrza w miastach, które borykają się z problemem smogu i zanieczyszczeń.

Co znajduje się na nowych zielonych naklejkach?

Nowe zielone naklejki będą zawierać kilka istotnych informacji o pojeździe. Na naklejce znajdziemy numer rejestracyjny pojazdu, rok jego produkcji oraz informację na temat rodzaju paliwa, jakim jest napędzany. Oznaczenia będą wyglądać następująco:P – benzynaD – dieselM – mieszanka paliwo + olejLPG – gaz propan-butanCNG – gaz ziemny sprężonyLNG – gaz ziemny skroplonyH – wodórEE – samochód elektrycznyBD – biodieselE85 – etanol999 – inne

Jaki mandat za brak zielonej naklejki?

Za brak zielonej naklejki na szybie kierowcy grozi mandat w wysokości 500 zł. Mandat może być nałożony za każdym razem, gdy służby stwierdzą, że pojazd wjechał na teren SCT bez odpowiedniej naklejki. W praktyce oznacza to, że kierowcy mogą być karani codziennie, jeśli regularnie będą łamać przepisy dotyczące SCT.

Teoretycznie, z posiadania nowych naklejek zwolnione są samochody elektryczne oraz wodorowe z ogniwami paliwowymi. Te pojazdy są zeroemisyjne, co oznacza, że nie emitują spalin, a ich zielone tablice rejestracyjne powinny zwalniać je z obowiązku posiadania naklejki. Niemniej, wzór naklejki przewiduje napędy elektryczne i wodorowe, więc ta kwestia wymaga jeszcze doprecyzowania. Naklejki mogą też być nieobowiązkowe, jeśli dana gmina zdecyduje się na system automatycznego nadzoru, który będzie sprawdzał, czy wjeżdżające na teren SCT pojazdy spełniają odpowiednie normy.

Kiedy Strefy Czystego Transportu zaczynają obowiązywać?

Tworzenie SCT to wymóg zapisany w kamieniach milowych Krajowego Planu Odbudowy (KPO) i dotyczy miast liczących ponad 100 tys. mieszkańców, w których przekroczono normy tlenków azotu. Obecnie są to Warszawa, Kraków i Wrocław. SCT w Warszawie zaczynają obowiązywać od 1 lipca 2024 roku. Krakowska strefa miała ruszyć w tym samym terminie, ale uchwała, która ją wprowadza, została zaskarżona do sądu, a nowy prezydent zapowiedział przesunięcie terminu wprowadzenia SCT, aby przygotować nową uchwałę. Wrocław planuje uruchomienie swojej strefy w 2025 roku, natomiast Katowice jeszcze nie przedstawiły konkretnych planów w tej kwestii.