Cel akcji porządkowej na drogach

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (KRBRD) podjęła decyzję o usunięciu nadmiarowych znaków drogowych na polskich drogach. W ramach projektu zniknie aż 9 tysięcy znaków, w tym m.in. znaki ograniczeń prędkości i zakazów wyprzedzania. Głównym celem tej akcji jest poprawa czytelności oznakowania drogowego oraz zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przeprowadziła w ubiegłym roku weryfikację oznakowania na drogach krajowych, która ujawniła, że nadmierna liczba znaków może prowadzić do ich ignorowania przez kierowców. Aby temu przeciwdziałać, KRBRD postanowiła ograniczyć liczbę znaków do niezbędnego minimum, co ma poprawić czytelność i skuteczność oznakowania.

Znaki przewidziane do usunięcia

W opublikowanym programie realizacyjnym na lata 2024-2025 zawarto szczegółowe informacje dotyczące rodzajów znaków, które zostaną zweryfikowane i potencjalnie usunięte. Wśród nich znajdują się:

  • A-8: skrzyżowanie o ruchu okrężnym
  • A-16: żółty znak ostrzegający o zbliżaniu się do przejścia dla pieszych
  • A-30: inne niebezpieczeństwo
  • B-33: ograniczenie prędkości
  • B-25: zakaz wyprzedzania
  • B-26: zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe
  • B-36: zakaz zatrzymywania się
  • D-42: obszar zabudowany

Harmonogram prac i zgłaszanie problemów

W 2023 roku GDDKiA zbierała informacje o znakach drogowych. Rok 2024 będzie poświęcony na przygotowanie dokumentacji dla znaków przeznaczonych do usunięcia, a w 2025 roku nadmiarowe znaki mają zniknąć z dróg. W sumie planowane jest usunięcie 9 tysięcy znaków drogowych, co ma przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa na drogach.

W ramach projektu wciąż istnieje możliwość zgłaszania problemów związanych z organizacją ruchu drogowego. Kierowcy i piesi mogą korzystać z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, która umożliwia zgłaszanie punktów, gdzie często dochodzi do przekraczania prędkości, nieprawidłowego parkowania czy innych problemów. Dzięki temu służby mogą lepiej reagować na potrzeby lokalnych społeczności i poprawiać bezpieczeństwo w newralgicznych miejscach.