Mycie samochodu na posesji – co mówią przepisy?

Choć istnieje wiele opcji mycia samochodu, takich jak myjnie automatyczne i ręczne, wiele osób decyduje się na mycie auta na własnym podwórku. Jest to jednak nie tylko niezgodne z prawem w wielu gminach, ale również szkodliwe dla środowiska. Przepisy dotyczące mycia samochodów poza myjnią są regulowane na poziomie lokalnym zgodnie z art. 4 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Regulacje różnią się w zależności od gminy, ale zazwyczaj wymagają, aby mycie samochodu odbywało się na utwardzonym, szczelnym podłożu, które umożliwia odprowadzanie wody do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego. Mycie auta na trawnikach, parkingach czy nad rzeką jest zabronione ze względu na ryzyko zanieczyszczenia gleby i wód gruntowych.

Dlaczego przepisy są tak rygorystyczne?

Zakaz mycia samochodów na nieutwardzonych powierzchniach ma na celu ochronę środowiska. Podczas mycia samochodu spłukujemy brud, pył asfaltowy, hamulcowy oraz inne zanieczyszczenia, które mogą zawierać metale ciężkie. Mycie podwozia może również spowodować zmywanie płynów eksploatacyjnych, co stanowi zagrożenie dla gleby i wód gruntowych. Nawet używanie biodegradowalnych i przyjaznych dla środowiska środków czystości nie zwalnia nas z obowiązku przestrzegania lokalnych przepisów.

Jak uniknąć mandatu?

Aby uniknąć mandatu w wysokości 500 zł, warto zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi mycia samochodów na własnej posesji. Każda gmina może mieć nieco inne wymagania, dlatego przed przystąpieniem do mycia warto sprawdzić obowiązujące regulacje.Oto kilka praktycznych wskazówek, jak myć samochód zgodnie z przepisami.

  • Upewnij się, że myjesz samochód na utwardzonym, szczelnym podłożu.
  • Sprawdź, czy woda jest odprowadzana do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego.
  • Unikaj mycia samochodu na trawnikach, parkingach czy nad rzeką.
  • Stosuj biodegradowalne i przyjazne dla środowiska środki czystości, jeśli jest to wymagane przez lokalne przepisy.
  • W razie wątpliwości skonsultuj się z lokalnym urzędem gminy, aby uzyskać dokładne informacje na temat obowiązujących przepisów.

Pomimo że ryzyko uzyskania mandatu jest stosunkowo niskie, warto przestrzegać przepisów nie tylko ze względu na uniknięcie kary, ale również dla ochrony środowiska. Dbając o czystość swojego samochodu, możemy jednocześnie dbać o czystość naszej planety.