Czym jest korytarz życia?

Korytarz życia to wolna przestrzeń na jezdni pozostawiona dla pojazdów ratunkowych poruszających się w zatorze drogowym. Przepisy o korytarzu życia obowiązują od grudnia 2019 roku, a ich celem jest umożliwienie szybkiego dojazdu służb ratunkowych na miejsce zdarzenia, gdzie każda minuta może decydować o życiu i zdrowiu poszkodowanych. Korytarz życia jest szczególnie ważny na drogach ekspresowych i autostradach, gdzie pas awaryjny jest często zbyt wąski lub zablokowany przez uszkodzone pojazdy.

Jak utworzyć korytarz życia?

Gdy zauważymy zator na drodze, powinniśmy odruchowo zjechać na bok. Kierowcy podróżujący lewym pasem zjeżdżają w lewo, a ci z pasa prawego – w prawo. Tylko skrajnie lewy pas zjeżdża w lewo, pozostałe pasy, jeśli jest ich więcej, ustawiają się na prawo tak, by pozostawić jeden pas wolny. W ten sposób utworzymy szeroki korytarz, którym bez problemu przejadą nawet największe wozy straży pożarnej.

Jednym z najpoważniejszych wykroczeń jest zawracanie i jazda pod prąd w korytarzu życia. Takie zachowanie jest absolutnie zabronione i karane, ponieważ stwarza bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia osób oczekujących na pomoc. Służby ratunkowe często mają w swoich pojazdach kamery, które nagrywają kierowców łamiących przepisy. Takie nagrania są przekazywane policji, co może skutkować mandatami i innymi konsekwencjami prawnymi.

Konsekwencje nieprzestrzegania przepisów

Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących korytarza życia może mieć poważne konsekwencje prawne i finansowe. Oprócz mandatów kierowcy mogą otrzymać punkty karne, a w przypadku poważniejszych naruszeń – nawet czasowe odebranie prawa jazdy. Przede wszystkim jednak takie zachowanie może opóźnić przyjazd służb ratunkowych i wpłynąć na życie i zdrowie poszkodowanych. Korytarz życia to nie tylko obowiązek prawny, lecz także moralny. Każdy kierowca powinien zdawać sobie sprawę z tego, że przestrzeganie tych przepisów może uratować czyjeś życie. Regularne kampanie edukacyjne i kontrole drogowe mają na celu zwiększenie świadomości i poprawę przestrzegania tych zasad.