Obowiązkowa składka na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzana od prawie wszystkich dochodów podatnika oraz dodatkowe finansowanie wysokospecjalistycznego leczenia z Ministerstwa Finansów nie pokrywają potrzeb służby zdrowia. W celu pozyskania dodatkowych funduszy sięga się coraz głębiej do kieszeni obywatela. Ministerstwo Zdrowia proponuje wprowadzenia podatku w wysokości 6%, liczonego od ubezpieczenia komunikacyjnego OC. Ponieważ ubezpieczenie komunikacyjne OC jest obowiązkowe, nie będzie możliwości uchylenia się od zapłacenia dodatkowej daniny. Podatek miałby obowiązywać od 2017 roku. Na wysokość ubezpieczenia komunikacyjnego OC płaconego przez właściciela samochodu wpływa wiele czynników. Pojemność silnika auta, wiek i doświadczenie kierowcy, miejsce zamieszkania to tylko niektóre składniki generujące kwotę składki i jednocześnie wpłyną na wysokość proponowanego podatku zdrowotnego. Tak więc aby zminimalizować dodatkową opłatę konieczne będzie wybranie Towarzystwa Ubezpieczeniowego z atrakcyjną ofertą.

Advertisement