Wyzwania logistyczne na budowie

Budowa drogi S19 w obszarze Babica – Jawornik wiąże się z koniecznością przetransportowania betonu w trudnych warunkach. Drogi dojazdowe do estakad mają charakter serpentyn, a ich nachylenie dochodzi do 15%. To ogranicza możliwość załadunku betonowozów do 80% ich nominalnej ładowności. Co więcej, specyfika terenu wymaga od wykonawców stosowania nietypowych rozwiązań logistycznych, aby zapewnić ciągłość i efektywność prac.

Techniczne wyzwania przy budowie estakad

Na wspomnianym odcinku S19 inżynierowie zmagają się z bardzo zróżnicowanym terenem, co wpływa na projekt i realizację prac przy estakadach. Fundamentowanie estakad jest realizowane za pomocą pali o średnicy 1,5 m i rekordowej głębokości do 42,5 m, co jest odpowiedzią na trudne warunki geotechniczne. Wymaga to nie tylko specjalistycznego sprzętu, ale także wyjątkowej precyzji i doświadczenia.

Prace na odcinku S19 Babica – Jawornik

Prace na budowie obejmują nie tylko kwestie techniczne, ale także logistyczne, jak zapewnienie odpowiednich dróg serwisowych i usunięcie kolizji z infrastrukturą wodociągową i teletechniczną. Ciągłe prace nad zbrojeniem, betonowaniem fundamentów oraz przygotowanie terenu pod nasypy to kluczowe elementy, które decydują o postępach na budowie. Wykorzystywane są innowacyjne technologie, jak geomaterace na kolumnach betonowych, co zwiększa stabilność nasypów, zwłaszcza w miejscach o znacznym obciążeniu, jak przeprawy nad rzeką Wisłok. 

Budowa S19 na odcinku S19 Babica – Jawornik to projekt wymagający i ambitny, który po zakończeniu przyniesie znaczące korzyści zarówno dla lokalnej społeczności, jak i dla ruchu tranzytowego w Polsce.