Mity na temat OC

  1. Poszkodowany w zdarzeniu, którego sprawca jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, nie otrzyma odszkodowania.Jeżeli sprawca miał ważne ubezpieczenie OC w dniu zdarzenia, ubezpieczyciel jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania poszkodowanym. Natomiast zakład ubezpieczeń ma prawo dochodzić zwrotu tych środków od sprawcy w ramach tzw. regresu, co oznacza, że nietrzeźwy kierowca będzie musiał zwrócić wypłacone odszkodowanie.
  2. Jeśli sprawca szkody nie posiadał odpowiednich uprawnień do kierowania pojazdem, którym wyrządził szkodę, to poszkodowani zostaną na lodzie, nawet jeśli posiadacz pojazdu miał ważną polisę.Nawet jeśli kierowca sprawca nie miał uprawnień do kierowania pojazdem, ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie z polisy OC posiadacza pojazdu. Jednak podobnie jak w przypadku nietrzeźwości, ubezpieczyciel może dochodzić zwrotu wypłaconych środków od sprawcy i posiadacza pojazdu w ramach regresu.
  3. Ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu zawsze przedłuża się automatycznie.Automatyczne przedłużenie polisy OC następuje tylko wtedy, gdy poprzednia polisa była zawarta na 12 miesięcy, nie została wypowiedziana, składka została w pełni opłacona i pojazd ma tego samego właściciela. Zmiana właściciela pojazdu, brak pełnej opłaty składki lub ubezpieczenie krótkoterminowe (np. dla pojazdu historycznego) powodują, że polisa nie przedłuży się automatycznie.
  4. Nie muszę mieć ubezpieczenia OC, jeśli mój pojazd jest niesprawny technicznie i stoi w warsztacie.Każdy zarejestrowany pojazd musi mieć ważne ubezpieczenie OC, nawet jeśli jest niesprawny technicznie lub nieużywany. Wyjątkiem są tylko niektóre pojazdy, np. historyczne lub do jazd testowych, ale i te muszą mieć OC, gdy są wprowadzane do ruchu.
  5. Jeśli zostanę poszkodowany przez kierowcę, który nie ma OC, to zostanę na lodzie.W takim wypadku odszkodowanie wypłaca Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). Poszkodowany zgłasza szkodę za pośrednictwem dowolnego ubezpieczyciela oferującego OC w Polsce, który przeprowadza procedurę likwidacyjną. UFG następnie wypłaca należne środki i dochodzi ich zwrotu od nieubezpieczonego sprawcy wypadku.
  6. Sprawca kolizji miał ważne OC, ale nie miał ważnego badania technicznego pojazdu – w takiej sytuacji ubezpieczyciel może odmówić poszkodowanemu wypłaty odszkodowania.Brak ważnego badania technicznego nie wpływa na obowiązek wypłaty odszkodowania z OC sprawcy. Jeśli sprawca miał ważną polisę OC w chwili zdarzenia, poszkodowany otrzyma należne odszkodowanie.