Kluczowe zapowiedzi minister

Chociaż rząd do tej pory z dużą rezerwą odnosił się do projektu Izery, pojawiła się nadzieja na jego realizację. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz poinformowała, że zostały wykonane kroki pozwalające na przeznaczenie nawet 5 mld zł na powstanie Izery. Środki mają pochodzić z Krajowego Planu Odbudowy. Minister podkreśliła, że choć w KPO nie ma zapisów bezpośrednio dotyczących Izery, przesunięto środki z części grantowej na preferencyjną pożyczkę. Dzięki temu możliwe jest wydatkowanie środków po 2026 roku, co daje większe szanse na realizację projektu.

Problemy finansowe Izery

Izera, polski projekt samochodu elektrycznego, od samego początku borykała się z problemami finansowymi. Spółka ElectroMobility Poland, odpowiedzialna za projekt, powstała w 2016 roku z kapitałem 70 mln zł. W 2020 roku zaprezentowano makiety polskiego samochodu elektrycznego, jednak żadna firma nie chciała dostarczyć EMP platformy do produkcji seryjnej wersji Izery. Dopiero w 2021 roku projekt dofinansowano kwotą 250 mln zł z budżetu państwa, a rok później kolejną kwotą 250 mln zł. Partnerem technologicznym Izery została chińska firma Geely, a za stylistykę odpowiada legendarne włoskie studio projektowe Pininfarina. Obecnie ElectroMobility Poland ma gotowy samochód – kompaktowy SUV o kodowej nazwie Z-100, który ma być testowany na drogach w tym roku. Przetarg na budowę fabryki wygrała polska firma MIRBUD S.A., a budowa ma ruszyć w Jaworznie.

Perspektywy na przyszłość

Zapowiedź Minister Pełczyńskiej-Nałęcz to ważny krok w kierunku realizacji projektu Izera. Przesunięcie środków z KPO na część pożyczkową daje większe możliwości finansowania projektu w dłuższym okresie. Ostateczna decyzja o przeznaczeniu środków na Izerę należy do Ministerstwa Aktywów Państwowych, które na podjęcie decyzji ma czas do połowy czerwca 2024 roku. Izera ma powstawać na platformie zakupionej od koncernu Geely, która jest już wykorzystywana w kilku modelach samochodów, takich jak Volvo EX30, Smart #1 oraz Zeekr 001. Firma ElectroMobility Poland planuje również współpracę z chińskimi partnerami w zakresie produkcji samochodów w polskiej fabryce, co mogłoby pomóc obejść wysokie cła na pojazdy produkowane w Chinach.

Wciąż brakujące środki

Całkowity koszt dokończenia prac nad Izerą, budowy fabryki i rozpoczęcia produkcji szacowany jest na 6 mld zł. Nawet jeśli całość środków z KPO, czyli 5 mld zł, zostałaby przeznaczona na projekt Izera, wciąż brakowałoby około miliarda złotych. ElectroMobility Poland nadal poszukuje inwestorów, którzy mogliby wesprzeć projekt finansowo.