Zatrzymanie pojazdu

Rutynowa kontrola drogowa zaczyna się od zatrzymania pojazdu. Policjant sygnalizuje chęć kontroli za pomocą ręki, tarczy lub latarki, zwłaszcza przy ograniczonej widoczności. Kierowca ma obowiązek zatrzymać się w miejscu, które nie stwarza zagrożenia dla ruchu drogowego. W przypadku wątpliwości, gdzie się zatrzymać, można pojechać za pojazdem policyjnym.

Przedstawienie się i podanie powodu zatrzymania

Funkcjonariusz po zatrzymaniu pojazdu przedstawia się, podaje swoje imię i nazwisko oraz stopień służbowy. Następnie informuje kierującego o powodzie zatrzymania. Może to być rutynowa kontrola drogowa, sprawdzenie dokumentów lub podejrzenie popełnienia wykroczenia, lub przestępstwa.

Sprawdzenie dokumentów i stanu technicznego pojazdu

Podstawowym elementem kontroli jest sprawdzenie dokumentów. Od 5 grudnia 2020 roku nie ma już obowiązku posiadania przy sobie fizycznego prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego i potwierdzenia ubezpieczenia OC. Policjant może zweryfikować wszystko w systemie elektronicznym. Należy jednak pamiętać, że uprawnienia i dowód rejestracyjny mogą zostać zatrzymane, jeśli policja uzna to za konieczne.

Kontrola trzeźwości i stanu technicznego pojazdu

Podczas kontroli drogowej może dojść także do sprawdzenia trzeźwości kierowcy oraz stanu technicznego pojazdu. Policjant może przeprowadzić wstępną kontrolę techniczną pojazdu, a w przypadku podejrzeń o naruszenia, może skierować pojazd do szczegółowej kontroli technicznej.

Postępowanie podczas kontroli

Podczas kontroli drogowej kierowca powinien zachować spokój i współpracować z funkcjonariuszem. Musi bezwzględnie wykonać polecenia policjanta, takie jak wyłączenie silnika, włączenie świateł awaryjnych czy umożliwienie dokonania identyfikacji pojazdu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub niejasności zawsze można poprosić o wyjaśnienie.

Zażalenie na czynności policjantów

Jeśli kierowca uważa, że kontrola była przeprowadzona w sposób niesłuszny lub naruszała jego prawa, ma prawo złożyć zażalenie na czynności funkcjonariuszy. Pismo w tej sprawie należy złożyć w terminie do 7 dni od kontroli drogowej do komendanta jednostki, w której policjanci są zatrudnieni.

Kontrola drogowa może być rutynowym elementem codzienności kierowcy. Przestrzeganie przepisów i współpraca z funkcjonariuszami ułatwia przebieg kontroli. Pamiętajmy, że celem kontroli drogowej jest zapewnienie bezpieczeństwa na drodze dla wszystkich uczestników ruchu.