Znak drogowy A-1 oznaczający niebezpieczny zakręt w prawo służy do wskazania indywidualnych zakrętów.

Gdzie można spotkać znak A-1?

Znak ostrzegawczy A-1 głównie znajduje się na trasach poza terenem zabudowanym. W obszarach miejskich pojawia się wyjątkowo, gdy dopuszczalna prędkość przekracza 60 km/h i droga nie jest klasyfikowana jako ulica. W pewnych sytuacjach znak A-1 może pojawiać się na ulicach, na przykład gdy widoczność jest ograniczona.

Należy podkreślić, że zgodnie z przepisami prawa zakazane jest wyprzedzanie pojazdu na odcinku z zakrętem oznaczonym znakiem A-1.

Konsekwencje nieprzestrzegania znaku A-1:

Standardowo, ignorowanie tego znaku może skutkować grzywną do 5 tys. zł lub naganą (zob. komentarz do art. 92 Kodeksu wykroczeń). Nagana jest możliwa, gdy okoliczności czynu czy charakter sprawcy wskazują, że taka kara wystarczy, by zachęcić go do przestrzegania prawa. Ignorując znak i powodując wypadek z ofiarami, należy liczyć się z surowszą odpowiedzialnością karną (zob. art. 177 Kodeksu karnego).

Znak ten sygnalizuje zbliżający się niebezpieczny zakręt w prawo.

Znak A-1 jest stosowany do oznakowania indywidualnych odcinków z zakrętem, gdzie droga skręca w prawo i kąt zakrętu przekracza 5°. Przyjmowane są następujące parametry: — R ≤ 450 m bez względu na przechył, — 450 m < R < 750 m, — nie używa się znaku A-1 przy R ≥ 750 m bez względu na przechył.

Jeżeli jednak zakręt ma ograniczoną widoczność i wymaga linii P-3a lub P-4, znak A-1 jest obowiązkowy niezależnie od kąta, promienia czy przechyłu. To samo dotyczy, gdy zła widoczność wynika z zakrętów na różnych płaszczyznach. Znak A-1 jest również stosowany tam, gdzie często dochodzi do wypadków. Poza terenami miejskimi, w miastach pojawia się wyjątkowo, a na ulicach tylko w szczególnych sytuacjach, jak np. ograniczona widoczność czy zakręty o dużym kącie zwrotu.