Przy wjeździe na teren zabudowany znak D-42 wprowadza ograniczenie prędkości do 50 km/h, które obowiązuje do najbliższego skrzyżowania. Należy jednak zwrócić uwagę na dodatkowe znaki B-33, które mogą zmieniać lub utrzymywać ograniczenie na dłuższych odcinkach, nawet na terenie całej miejscowości. W przypadku umieszczenia znaku B-33 pod znakiem D-42 ograniczenie obowiązuje na terenie całej miejscowości. Pamiętaj, że nieprzestrzeganie ograniczeń prędkości wiąże się z ryzykiem otrzymania mandatu karnego.

Rozumienie znaku D-42

Znak D-42 jest jednym z najczęściej spotykanych znaków drogowych w Polsce. Jego głównym zadaniem jest informowanie kierowców o wjeździe na teren zabudowany, co wiąże się z szeregiem obowiązków, w tym ograniczeniem prędkości do 50 km/h. Ma to na celu zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu, szczególnie w miejscach o zwiększonym ruchu pieszych. Należy jednak pamiętać, że to ograniczenie obowiązuje do najbliższego skrzyżowania, chyba że zostanie przedłużone lub zmienione przez dodatkowe znaki drogowe.

Znaki towarzyszące a ograniczenie prędkości

Wprowadzenie znaku B-33 pod znakiem D-42 może zmienić zasady dotyczące ograniczenia prędkości. W takim przypadku ograniczenie nie kończy się na najbliższym skrzyżowaniu, ale obowiązuje na terenie całej miejscowości. To ważna informacja dla kierowców, która może uchronić przed niechcianym mandatem. Znak B-43 „Strefa ograniczonej prędkości” działa podobnie. Wprowadza jednolite ograniczenie na całym obszarze, bez względu na skrzyżowania. To oznacza, że nawet zmiana kierunku jazdy na skrzyżowaniu nie zwalnia z obowiązku przestrzegania wprowadzonego limitu.Znajomość i zrozumienie znaków D-42 oraz towarzyszących mu oznaczeń B-33 i B-43 to klucz do bezpiecznej i świadomej jazdy. Prawidłowa interpretacja tych znaków nie tylko zwiększa bezpieczeństwo na drodze, ale także pomaga uniknąć niepotrzebnych mandatów. Pamiętaj, że przepisy ruchu drogowego są stworzone z myślą o ochronie wszystkich uczestników ruchu, dlatego tak ważne jest ich przestrzeganie.