Kluczowe informacje

  • Niewłaściwe przechowywanie opon letnich może skrócić ich żywotność.
  • Kluczowe aspekty to odpowiednia temperatura, wilgotność i pozycja opon.
  • Unikanie bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła jest istotne.
  • Regularne sprawdzanie stanu opon przed ponownym montażem jest zalecane.

Najczęstsze błędy

Najczęstszym błędem jest pozostawienie opon w miejscu narażonym na działanie bezpośredniego światła słonecznego lub w pobliżu źródeł ciepła, co może prowadzić do ich przedwczesnego starzenia się.

Innym błędem jest przechowywanie opon w pozycji stojącej bez regularnego obracania, co może powodować deformacje.

Jak więc prawidłowo przechować opony przez zimę?

Przeważnie, aby zapewnić oponom letnim długą żywotność, należy przechowywać je w chłodnym, suchym i zacienionym miejscu. Idealne warunki to temperatura około 10°C i niska wilgotność.

Opony powinny być czyste i suche przed przechowaniem.

Ważne jest również, aby opony były przechowywane w pozycji leżącej lub zawieszone na specjalnych stojakach, co zapobiega ich deformacji.

UWAGA:

Niewłaściwe przechowywanie opon letnich nie tylko skraca ich żywotność, ale może również stanowić zagrożenie bezpieczeństwa. Uszkodzone opony mogą prowadzić do utraty przyczepności i kontroli nad pojazdem. Zawsze sprawdzaj stan opon przed ich ponownym montażem.

BARDZO WAŻNE

Producent Twoich opon może mieć szczególne zalecenia odnośnie przechowywania konkretnego modelu opon. Sprawdź na stronie internetowej swojego producenta szczegółowe informacje. 

Pamiętaj, że opony to kluczowy element bezpieczeństwa Twojego samochodu.