Wojsko poszukuje kierowców

Zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej, które właśnie weszło w życie, wojsko poszukuje kierowców i innych specjalistów do odbycia obowiązkowych ćwiczeń wojskowych. W tym roku liczba osób wezwanych na ćwiczenia może sięgnąć nawet 200 tysięcy. Na liście poszukiwanych zawodów znajdują się nie tylko mężczyźni będący w rezerwie, ale także osoby, które nie posiadają kwalifikacji wojskowych, ale mają umiejętności przydatne w armii.Wśród poszukiwanych zawodów są m.in. kierowcy samochodów ciężarowych, w tym posiadający zaświadczenie ADR do przewozu towarów niebezpiecznych, kierowcy autobusów, motorniczy tramwajów oraz operatorzy różnego rodzaju sprzętu. To oznacza, że osoby z doświadczeniem w tych zawodach mogą spodziewać się wezwania na ćwiczenia wojskowe.

Kto może otrzymać wezwanie na ćwiczenia wojskowe?

Lista zawodów uznawanych za przydatne w wojsku w porównaniu z poprzednimi rozporządzeniami znacznie się rozszerzyła. Na liście znajdują się m.in.:

 • kierowcy samochodów ciężarowych, posiadający zaświadczenie ADR,
 • kierowcy autobusów,
 • motorniczy tramwajów,
 • operatorzy urządzeń energetycznych i sprzętu do robót ziemnych,
 • maszyniści i operatorzy maszyn dźwigowo-transportowych,
 • nurkowie i skoczkowie spadochronowi,
 • ratownicy medyczni i średni personel medyczny,
 • technicy teleinformatyki i operatorzy sieci komputerowych,
 • nawigatorzy lotniczy i technicy nawigacji morskiej,
 • piloci statków powietrznych, w tym piloci bezzałogowych statków powietrznych,
 • tłumacze, w tym języka migowego.

Osoby wezwane na ćwiczenia mogą spodziewać się, że mogą one trwać do trzech miesięcy. Każdemu, kto zostanie wezwany, przysługuje bezpłatny urlop na czas ćwiczeń oraz uposażenie zależne od zajmowanego stanowiska służbowego i stopnia wojskowego, wynoszące od 130 zł do 615 zł za dzień.

Konsekwencje niestawienia się na ćwiczenia

Osoby, które unikają ćwiczeń wojskowych lub nie stawiają się do jednostki we wskazanym czasie, podlegają grzywnie, a nawet karze pozbawienia wolności do trzech lat. Istnieje jednak możliwość odwołania się od decyzji o powołaniu na ćwiczenia wojskowe, ale odwołanie musi być odpowiednio uzasadnione. Warto podkreślić, że takie ćwiczenia są nie tylko obowiązkiem, ale także szansą na zdobycie nowych umiejętności i doświadczeń, które mogą być przydatne zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Dlatego też warto podejść do nich z odpowiednim nastawieniem i wykorzystać tę okazję.