W Czechach pojazdy silnikowe o łącznej masie brutto > 3,5 t podlegają opłatom drogowym na wszystkich autostradach i drogach ekspresowych, a także na drogach “kategorii 1”. Czeska opłata drogowa naliczana jest na podstawie przejechanych kilometrów, liczby osi, tonażu i klasy emisji. 

Autostrady w Czechach

U naszych południowych sąsiadów znajduje się wiele stacji, zwanych punktami dystrybucyjnymi (często w pobliżu granicy) lub punktami kontaktowymi, w których użytkownicy muszą uiszczać opłatę drogową za pomocą elektronicznego modułu poboru opłat (Premid Box).

W całej sieci autostrad obowiązuje winieta dla pojazdów do 3,5 t (z wyjątkiem motocykli i motorowerów). Odcinki bezpłatne znajdują się głównie wokół dużych miast i często są oznaczone odpowiednimi piktogramami.

Przydatne wskazówki

Winietę przyklej natychmiast po odbiorze. Dopiero nieuszkodzona winieta, która jest ważna i naklejona na zewnętrznej stronie listwy przeciwsłonecznej po wewnętrznej stronie przedniej szyby, umożliwia weryfikację prawidłowego uiszczenia opłaty drogowej.

Ważność zależy od okresu wskazanego na winiecie. Dostępne są winiety: tygodniowe (7 dni), miesięczne i roczne. Korzystanie z autostrad i dróg ekspresowych bez ważnej i prawidłowo przymocowanej winiety podlega karze grzywny do 5000 CZK (w postępowaniu administracyjnym do 100 000 CZK).

Wszystkie czeskie winiety składają się z dwóch części, gdzie numery rejestracyjne pojazdu muszą być obowiązkowo wpisane po obu stronach (nie ołówkiem). Większą część winiety należy przymocować do przedniej szyby w odpowiednim miejscu. Mniejszą część przedstaw na wypadek kontroli. 

Jeśli odkleisz winietę, nie możesz z niej ponownie skorzystać. Zabrania się ściągania i przenoszenia winiet na inne pojazdy. Odklejone dokumenty tracą swoją ważność. Zastanawiasz się, czy możesz zwrócić niewykorzystaną winietę? Nie, nie ma takiej opcji. Decyzja dotycząca zakupu, rodzaju winiety i związanego z tym ryzykiem należy wyłącznie do klienta.

Gdzie musisz zapłacić?

Czechy wykorzystują opłatę do rozbudowy i refinansowania infrastruktury. Najważniejszym węzłem komunikacyjnym jest Praga. Ze stolicy autostrady mają kształt gwiazdy i łączą takie miasta jak Liberec, czy Pilzno z Pragą. Kluczową linią jest autostrada D1, której budowa rozpoczęła się w 1939 roku. 

Za 10-dniową winietę musisz zapłacić 310 CZK, miesięczną- 440 CZK, a roczną- 1500 CZK. Winiety możesz kupić w dużych automobilklubach, stacjach benzynowych, urzędach celnych, biurach podróży, urzędach pocztowych lub w kantorach. 

E-winiety

W połowie sierpnia 2019 roku Senat uchwalił ustawę wprowadzającą w Czechach e-winiety od 2021 roku. Dzięki temu kierowcy mogą płacić za korzystanie z niektórych dróg online lub za pomocą aplikacji mobilnej. Płatności związane z numerem rejestracyjnym samochodu będą rejestrowane przez specjalny system informacyjny. 

Ustawa przygotowana przez Ministerstwo Transportu wykorzystuje technologie umożliwiające identyfikację auta bezpośrednio po numerze tablicy rejestracyjnej. Takie rozwiązanie pomoże przede wszystkim zagranicznym kierowcom.