Nowe obowiązki związane ze sprzedażą pojazdu

Kary za brak zgłoszenia nabycia i zbycia pojazdu obowiązywały od lat, ale dopiero od początku 2024 roku urzędy zaczęły je intensywnie egzekwować. W efekcie wielu właścicieli pojazdów, którzy sprzedali swoje samochody nawet kilka lat temu, otrzymuje teraz wezwania do zapłaty kar. Jeśli sprzedałeś pojazd, upewnij się, że dopełniłeś wszystkich formalności, aby uniknąć takich niespodzianek. Do 2020 roku rejestrowanie i zgłaszanie sprzedaży pojazdów było często niedopełnianą formalnością. Na właścicielach kupowanych i sprzedawanych aut ciążył teoretyczny obowiązek zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu. Wielu kierowców nie przejmowało się jednak tym obowiązkiem, ponieważ groźba kary była tylko teoretyczna.

Zmiany w przepisach i ich egzekwowanie

W 2020 roku rząd postanowił surowiej egzekwować obowiązek zgłaszania nabycia pojazdu i wprowadził kary od 200 do 1000 zł za jego niedopełnienie. W czasie pandemii urzędy zostały zasypane zawiadomieniami oraz wnioskami o rejestrację pojazdów, co dodatkowo obciążyło system administracyjny. Od 1 stycznia 2024 roku wprowadzono nowe przepisy mające na celu uporządkowanie bazy CEPiK (Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców) i usunięcie z niej tzw. martwych dusz, czyli pojazdów wciąż zarejestrowanych, ale już nieistniejących. Obecnie istnieją dwa główne obowiązki:

  • zgłoszenie zbycia pojazdu,
  • rejestracja pojazdu po nabyciu w ciągu 30 dni.

Za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia zbycia pojazdu grozi kara 250 zł, niezależnie od terminu. Zgłoszenie zbycia można wysłać online, przy wykorzystaniu profilu zaufanego. Wystarczy przesłać zdjęcie umowy sprzedaży.

Kary za niedopełnienie formalności

Za niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu po nabyciu w terminie 30 dni grozi kara 500 zł, a jeśli ten termin zostanie przekroczony o więcej niż 180 dni, kara wzrasta do 1000 zł. W przypadku pojazdów odziedziczonych, kara po 180 dniach wynosi aż 2000 zł. Urzędy zaczęły intensywnie egzekwować te przepisy, co oznacza, że nawet osoby, które sprzedały pojazdy kilka lat temu, mogą otrzymać wezwania do zapłaty kar.

Aby uniknąć kar finansowych, ważne jest dopełnienie wszystkich formalności związanych ze sprzedażą pojazdu. Zgłoszenie zbycia pojazdu oraz rejestracja nabytego samochodu są teraz surowo egzekwowane, a za ich niedopełnienie grożą wysokie kary. Warto więc zadbać o te formalności, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.