Innowacyjna technologia w sercu logistyki

Toyota Logistic Services w Long Beach jest pierwszym na świecie centrum logistycznym działającym w systemie Tri-gen, co oznacza jednoczesną produkcję wody, prądu i wodoru z odnawialnych źródeł energii, jakim jest biogaz. Współpraca z FuelCell Energy pozwoliła na stworzenie systemu, który nie tylko efektywnie zarządza zasobami, ale także chroni środowisko poprzez redukcję emisji szkodliwych substancji. Ta technologia jest odpowiedzią na rosnące potrzeby ekologiczne oraz wymogi regulacyjne dotyczące zrównoważonego rozwoju. Toyota wykorzystuje proces elektrochemiczny, który pozwala przekształcić biogaz w niezbędne zasoby bez żadnych emisji spalin, co stanowi przełom w myśleniu o logistyce przyszłości.

Zalety ekologiczne i operacyjne

Centrum Tri-gen w Long Beach jest w stanie produkować 2,3 MW energii dziennie, z której nadmiar jest przekazywany do sieci Southern California Edison, co dodatkowo wspiera lokalną infrastrukturę energetyczną. Ponadto dzienna produkcja 1200 kg wodoru jest wykorzystywana do tankowania samochodów Toyota Mirai oraz ciężarówek marki Kenworth, które również działają na wodór. Każdego dnia system generuje także 5300 litrów wody użytkowej, która jest wykorzystywana do mycia nowych samochodów Toyoty i Lexusa przed ich wydaniem klientom. To innowacyjne podejście pozwala na oszczędność około 1,9 mln litrów lokalnych zasobów wodnych rocznie i jednocześnie redukcję emisji tlenków azotu (NOx) o 6 ton i dwutlenku węgla o 9 tys. ton rocznie.

Centrum logistyczne w Long Beach, wykorzystujące technologię Tri-gen, znacząco obniża ślad węglowy i demonstruje, jak nowoczesne technologie mogą wspierać przemysł w osiąganiu ambitnych celów środowiskowych. Toyota i FuelCell Energy, poprzez tę współpracę, ustanawiają nowe standardy w ekologicznym zarządzaniu logistyką. Otwierają również drogę dla przyszłych inicjatyw w tej dziedzinie.