Testy elektrycznego busa na trasie do Morskiego Oka

Tatrzański Park Narodowy rozpoczyna testy kilkunastoosobowego busa elektrycznego na trasie do Morskiego Oka. To jeden z punktów zawartego porozumienia pomiędzy wozakami a obrońcami praw zwierząt. Elektryczny bus będzie do dyspozycji TPN przez najbliższe dwa tygodnie. Celem testów jest sprawdzenie czy pojazd poradzi sobie na górskiej trasie, jak długo będą ładowane baterie i na ile kursów wystarczą. Bus ma pokonać trasę z Polany Palenicy do Włosienicy przed Morskim Okiem. Wyniki tych testów pozwolą podjąć decyzję o ewentualnym zastąpieniu konnych zaprzęgów na tej trasie nowoczesnymi pojazdami elektrycznymi. Jeśli testy zakończą się sukcesem, konieczne będzie ogłoszenie przetargu unijnego oraz zapewnienie finansowania, co może potrwać kilka miesięcy.

Efekty porozumienia między wozakami a obrońcami praw zwierząt

W miniony piątek w siedzibie TPN odbyło się spotkanie przy okrągłym stole, w którym udział wzięli przedstawiciele wozaków, prozwierzęcy aktywiści, władze TPN oraz samorządowcy wraz z minister klimatu i środowiska Pauliną Hennig-Kloską. Efektem rozmów było wypracowanie 12-punktowego porozumienia, które przewiduje m.in. testowanie elektrycznego busa oraz ponowne przeliczenie obciążeń dla koni pracujących na trasie. Jednym z kluczowych punktów porozumienia jest zobowiązanie wozaków do wydłużenia do 60-minut odpoczynku koni na górnym przystanku, czyli na Włosienicy. Ponadto TPN zainstaluje czujniki badające współzależność między temperaturą i wilgotnością na przystanku początkowym na Polanie Palenicy oraz na końcu trasy – na Włosienicy. Urządzenia te będą informować o przekroczeniu parametrów, które mogą być groźne dla zdrowia koni.

Nowe regulacje

Porozumienie przewiduje również zorganizowanie spotkania w sprawie możliwości rekreacyjnego wykorzystania koni w innych miejscach parku, np. w Dolinie Kościeliskiej. Spotkanie ma się odbyć w ciągu miesiąca. Dodatkowo ustalono obniżenie limitu osób na wozie – do tej pory mogło jechać 12 osób dorosłych i dwoje dzieci, teraz będzie to 10 osób. Po ponownym przeliczeniu obciążeń dla koni mogą zapaść dalsze rekomendacje. Transport konny na trasie do Morskiego Oka jest regulowany przepisami Tatrzańskiego Parku Narodowego. Zwierzęta przechodzą szczegółowe badania przed każdym letnim sezonem turystycznym. TPN zobowiązał się także do wstrzymania czasowego wydawania kolejnych licencji dla fiakrów. Ustalono również, że do okresowych badań koni zostanie przyjęta piąta osoba – kolejny lekarz weterynarii. Komisja weterynaryjna będzie badała konie nie tylko przed letnim sezonem, ale dodatkowo wyda rekomendacje po jego zakończeniu.

Perspektywy na przyszłość

Wprowadzenie elektrycznego busa może stanowić istotny krok w kierunku zrównoważonego transportu na terenie TPN, jednak wymaga to dalszych testów i analiz. Zainteresowanie projektem wskazuje na rosnącą świadomość ekologiczną oraz troskę o dobrostan zwierząt wśród odwiedzających Morskie Oko. Ostateczne decyzje dotyczące zastąpienia konnych zaprzęgów busami elektrycznymi zostaną podjęte po zakończeniu testów i ocenie ich wyników. Celem jest znalezienie rozwiązania, które będzie korzystne zarówno dla środowiska, jak i dla zwierząt pracujących na tej trasie.