Szereg ambitnych projektów

W ciągu ostatnich lat Ford wdrożył szereg inicjatyw mających na celu ograniczenie zużycia wody w procesach produkcyjnych. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych technologii takich jak recykling i oczyszczanie firma osiągnęła znaczące oszczędności. W 2022 roku, pomimo niektórych wyzwań produkcyjnych, Ford zdołał zmniejszyć bezwzględne zużycie wody o ponad 21%, co jest wynikiem zarówno efektywności wprowadzonych rozwiązań, jak i trwałego zaangażowania w oszczędzanie wody.

Od 2000 roku firma ograniczyła zużycie wody o 76,2%, co odpowiada 186,3 miliarda galonów zaoszczędzonej wody. To osiągnięcie pokazuje, jak duże znaczenie Ford przykłada do zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi i wyznacza przy tym nowe standardy w branży motoryzacyjnej.

Recykling wody i brak negatywnych konsekwencji

Ford kontynuuje poszukiwania innowacyjnych rozwiązań w celu maksymalizacji efektywności wykorzystania wody. Przykładem takich działań jest wykorzystanie alternatywnych źródeł wody, w tym deszczówki oraz ścieków z innych organizacji, co przyczynia się do zwiększenia udziału tych źródeł do 8% w regionach dotkniętych niedoborem wody.

Zakład montażowy w Louisville został wyróżniony za inicjatywę recyklingu wody, gdzie oczyszczone ścieki są ponownie wykorzystywane w procesach produkcyjnych. Dzięki temu w 2022 roku ten zakład uniknął zużycia ponad 7 milionów galonów wody, co stanowi doskonały przykład praktycznego podejścia Forda do zarządzania zasobami wodnymi.

Zobowiązanie Forda na przyszłość

Ford osiąga sukcesy nie tylko w redukcji zużycia wody, ale także zyskuje uznanie jako lider w dziedzinie ochrony środowiska. Firma została wyróżniona oceną A od organizacji CDP za swoje działania na rzecz bezpieczeństwa wodnego i walki ze zmianami klimatycznymi przez 8 kolejnych lat. To wyróżnienie podkreśla zaangażowanie Forda w zrównoważony rozwój i stanowi potwierdzenie skuteczności realizowanych projektów.

Ford stawia przed sobą jeszcze bardziej ambitne cele. Planuje zminimalizować, a nawet całkowicie wyeliminować, zużycie słodkiej wody w procesach produkcyjnych i skoncentrować się na wykorzystaniu wody jedynie do celów konsumpcyjnych. To podejście odzwierciedla długoterminowe zobowiązanie firmy do ochrony jednego z najważniejszych zasobów naszej planety.