Strefa Czystego Transportu w Warszawie – obszar działania

Od 1 lipca 2024 roku w Warszawie zaczęła obowiązywać Strefa Czystego Transportu (SCT), której celem jest poprawa jakości powietrza w mieście. Obejmuje ona większą część Śródmieścia oraz fragmenty dzielnic Praga-Północ, Praga-Południe, Wola i Ochota. Każda z nich jest częściowo objęta SCT, co ma na celu minimalizowanie ruchu samochodowego w centralnych obszarach miasta. Dzięki SCT Warszawa dołącza do innych europejskich miast, które wprowadziły podobne strefy w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń.

Kto może wjechać do Strefy Czystego Transportu?

Do Strefy Czystego Transportu mogą wjeżdżać samochody benzynowe (lub LPG) spełniające normę emisyjną Euro 2, co oznacza pojazdy wyprodukowane od 1997 roku lub młodsze. W przypadku samochodów z silnikiem diesla wymagania są bardziej rygorystyczne – do SCT mogą wjeżdżać tylko pojazdy spełniające normę Euro 4, czyli wyprodukowane od 2005 roku lub młodsze. Dodatkowo każdemu kierowcy przysługuje możliwość wjazdu do SCT cztery razy w roku bez żadnych konsekwencji. Warto również zwrócić uwagę na przewidziane wyłączenia dla pewnych grup osób i pojazdów, które nie spełniają podstawowych wymagań SCT.

Wyłączenia dla wybranych grup osób i pojazdów

Do 31 grudnia 2027 roku z obowiązku spełniania wymagań SCT zwolnieni są mieszkańcy Warszawy, którzy rozliczają podatki w stolicy. Aby uzyskać zwolnienie, konieczne jest uzyskanie specjalnej nalepki wydawanej przez Zarząd Dróg Miejskich, której koszt wynosi 5 zł. Seniorzy (osoby powyżej 70. roku życia do 31 grudnia 2023 roku) oraz osoby z niepełnosprawnością (posiadacze europejskiej karty parkingowej) również mogą uzyskać nalepkę, która umożliwi im wjazd do SCT. Motocykle, pojazdy specjalne oraz pojazdy historyczne, uznane za unikatowe lub mające szczególne znaczenie dla historii motoryzacji, mogą wjeżdżać do SCT bez ograniczeń. Dodatkowo pojazdy biorące udział w zgromadzeniach publicznych lub wydarzeniach kulturalnych również są zwolnione z ograniczeń.

Kary za nieprzestrzeganie zasad

Za wjazd do Strefy Czystego Transportu pojazdem, który nie spełnia wymaganych norm, grozi grzywna w wysokości 500 zł. Kontrole będą przeprowadzać strażnicy miejscy oraz policja. Warto jednak pamiętać, że dopiero piąty nieuprawniony wjazd w roku kalendarzowym jest traktowany jako złamanie prawa, co skutkuje nałożeniem grzywny. Przepisy dotyczące wjazdu do SCT w kolejnych latach będą się stopniowo zaostrzać. Od 1 stycznia 2026 roku do 31 grudnia 2027 roku wjazd będą miały samochody benzynowe spełniające normę Euro 3 oraz diesle spełniające normę Euro 5. Kolejne etapy zmian przewidują wprowadzenie normy Euro 4 dla benzynowych i Euro 6 dla diesli od 2028 roku, a od 2032 roku normy zostaną jeszcze bardziej zaostrzone.

Strefa Czystego Transportu w Warszawie to krok w stronę poprawy jakości powietrza i ograniczenia emisji zanieczyszczeń w mieście. Dzięki stopniowemu wprowadzaniu zmian mieszkańcy mają czas na dostosowanie się do nowych przepisów, co ma na celu uczynienie Warszawy zdrowszym i bardziej ekologicznym miejscem do życia.