Pijany sternik może stracić swój pojazd

Nowe przepisy kodeksu drogowego na 2024 rok wprowadzają możliwość konfiskaty pojazdów osobom kierującym pod wpływem alkoholu. Dotyczy to nie tylko kierowców samochodów, ale również sterników jachtów, motorówek, skuterów wodnych, a nawet pilotów awionetek. Taka zmiana została zaproponowana przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego i trafiła już do Ministerstwa Sprawiedliwości. Eksperci oceniają tę zmianę pozytywnie i podkreślają, że dotychczasowe różnice w traktowaniu nietrzeźwych kierowców i pijanych sterników były nieuzasadnione. Nowe przepisy mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach, wodach i w powietrzu.

Konfiskata nie będzie obowiązkowa

W odróżnieniu od obecnych przepisów, konfiskata pojazdów w ruchu lądowym, wodnym i powietrznym nie będzie obowiązkowa. Oznacza to, że sąd będzie miał możliwość, ale nie obowiązek, decydowania o przypadku pojazdu. Z tego powodu zrezygnowano również z określania granic stanu nietrzeźwości, po których przekroczeniu konfiskata wchodziłaby w grę.Takie podejście daje sądom większą elastyczność w podejmowaniu decyzji i pozwala na indywidualne rozpatrywanie każdej sprawy. Jest to szczególnie istotne w kontekście różnorodności przypadków i okoliczności, w jakich może dochodzić do prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu.

Negatywne skutki alkoholu a zdolność prowadzenia pojazdu

Nawet najmniejsza ilość alkoholu we krwi ma negatywny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdu. Alkohol wydłuża czas reakcji, utrudnia podzielność uwagi oraz możliwość obserwacji sytuacji na drodze, wodzie czy w powietrzu. Konsekwencją jest również większa skłonność do ryzykownych zachowań, co może prowadzić do tragicznych wypadków. Lekarze przypominają, że organizm traktuje alkohol jak truciznę i stara się ją jak najszybciej wydalić. Tempo metabolizmu alkoholu zależy od wielu czynników, takich jak płeć, wiek, masa ciała i stan zdrowia.

Nowe przepisy kodeksu drogowego na 2024 rok wprowadzają możliwość konfiskaty pojazdów osobom kierującym pod wpływem alkoholu, co dotyczy nie tylko kierowców, ale także sterników i pilotów. Zmiany mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach, wodach i w powietrzu.