Stellantis robi duże postępy w promowaniu równości płci, z 30% udziałem kobiet na stanowiskach kierowniczych i znacznym wzrostem w rankingu FTSE Diversity and Inclusion Index. Firma kontynuuje działania na rzecz różnorodności i integracji, co ma kluczowe znaczenie dla jej strategii i kultury korporacyjnej.

Stellantis i postępy w zakresie równości płci w branży

Stellantis robi imponujące postępy w dziedzinie równości płci, czego dowodem jest jego awans na 33. miejsce w prestiżowym rankingu FTSE Diversity and Inclusion Index. Jest to znacząca poprawa o 55 miejsc w stosunku do ubiegłego roku, co świadczy o zaangażowaniu firmy w promowanie różnorodności i integracji. W ciągu ostatnich trzech lat firma osiągnęła znaczący wzrost liczby kobiet na stanowiskach kierowniczych, z 30% obecnie zajmowanych przez kobiety. To pokazuje, że Stellantis jest nie tylko liderem w branży motoryzacyjnej, ale także pionierem w zakresie równości płci w globalnym biznesie.

Inicjatywy na rzecz promowania różnorodności

Stellantis aktywnie wspiera różnorodność i integrację, co jest widoczne w jego strategii i działaniach. Od momentu założenia firma konsekwentnie realizuje swoje zobowiązania w zakresie równouprawnienia płci, co potwierdza jej wysoka pozycja w rankingu FTSE Diversity and Inclusion Index. Kluczowym elementem strategii Stellantis jest rozwój i promocja kobiecych talentów na wszystkich szczeblach organizacji. Inicjatywy takie jak Business Resource Group „Women of Stellantis” mają na celu promowanie ważnych inicjatyw na całym świecie i podkreślenie globalnego zaangażowania firmy w kwestie równości płci.

Zobowiązanie do przyszłej równości

Zwiększenie udziału kobiet na stanowiskach kierowniczych jest dla Stellantis nie tylko strategią HR, ale także kluczowym elementem rozwoju firmy. Poprzez inicjatywy takie jak szkolenia dla kobiet w zakresie przywództwa, kampanie na rzecz eliminacji uprzedzeń ze względu na płeć oraz systemowe podejście do promowania równości płci w procesach rekrutacji, Stellantis dąży do stworzenia bardziej zrównoważonego i inkluzywnego środowiska pracy.

Stellantis ma na celu osiągnięcie ponad 35% udziału kobiet na stanowiskach kierowniczych do 2030 roku, co stanowi część szerszego zaangażowania firmy w zapewnienie zrównoważonej mobilności i odpowiedzialności społecznej. W ramach planu strategicznego Dare Forward 2030 firma kontynuuje dążenie do stworzenia środowiska pracy, w którym różnorodność i integracja są nie tylko celebrowane, ale stanowią podstawę sukcesu korporacyjnego.