Rejestrator zdarzeń – jak działa czarna skrzynka w samochodach?

Unia Europejska wprowadza od 6 lipca 2024 roku wymóg wyposażenia nowych samochodów w rejestrator zdarzeń (Event Data Recorder, EDR), potocznie znany jako czarna skrzynka. Jan Večerník ze Škoda Technical Development tłumaczy, że EDR jest nową funkcją oprogramowania, która wykorzystuje jednostkę sterującą poduszek powietrznych do przechowywania obowiązkowych danych. EDR nie wymaga instalacji nowego fizycznego urządzenia. W przypadku wypadku system zapisuje informacje przez pięć sekund przed i po kolizji, a także przechowuje je na stałe. Dane nie mogą być edytowane, zmieniane ani usuwane.

Co zapisuje EDR?

W razie wypadku EDR rejestruje kluczowe informacje dotyczące kolizji, takie jak czas aktywacji pasów bezpieczeństwa, liczba pasażerów, zmiany prędkości, prędkość samochodu przed zderzeniem, opóźnienie w kierunku wzdłużnym i bocznym, stan pedału przyspieszenia i hamulca, kąt nachylenia kierownicy, informacje o stanie ABS i ESP oraz obroty silnika. Te dane są niezwykle ważne dla zrozumienia przyczyn wypadku i mogą pomóc w dokładnym dochodzeniu.

Dostęp do danych tylko dla uprawnionych osób

Dane z EDR nie będą dostępne dla kierowców ani centrów serwisowych. Dokumentacja ma na celu wyłącznie pomoc w usuwaniu skutków wypadków drogowych. Dostęp do danych będą mieli jedynie funkcjonariusze policji lub biegli sądowi, którzy będą mogli odczytać je za pomocą specjalnego narzędzia z odpowiednią licencją. Ograniczenie dostępu ma na celu zapewnienie prywatności i bezpieczeństwa danych.

Bezpieczeństwo i brak monitoringu

Večerník podkreśla, że dane z EDR nie będą wykorzystywane do monitorowania zachowań kierowców i nie wiążą się z żadnymi zobowiązaniami ani konsekwencjami dla kierowcy. System został zaprojektowany tak, aby zapewnić integralność danych i chronić je przed manipulacją. Dzięki temu dane mogą być użyteczne tylko w kontekście dochodzeń prowadzonych po wypadkach.

Wprowadzenie rejestratorów zdarzeń w nowych samochodach to krok w stronę zwiększenia bezpieczeństwa na drogach. Dzięki temu rozwiązaniu organy ścigania będą mogły lepiej zrozumieć przyczyny wypadków i podejmować odpowiednie działania prewencyjne. Mimo że system EDR budzi pewne kontrowersje, jego cel jest jasny – poprawa bezpieczeństwa i ochrona życia ludzkiego na drogach.