Rozbudowa trasy S8

W realizację wchodzi kolejny odcinek dolnośląskiej S8, tym razem od Ząbkowic Śląskich do Barda. GDDKiA podpisała umowę na projekt i budowę tego istotnego fragmentu. Nowa trasa będzie dwujezdniową drogą ekspresową z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku oraz pasem awaryjnym. Będzie przebiegać przez tereny gmin Ząbkowice Śląskie i Bardo, a także w minimalnym stopniu wykorzysta przebieg obecnej drogi krajowej nr 8. W ramach projektu powstaną dwa nowe węzły drogowe: Ząbkowice Śląskie Wschód, który połączy się z drogą wojewódzką nr 385, oraz Bardo, na połączeniu z obecną DK8. Oprócz tego planowane jest wybudowanie dziewięciu nowych mostów, w tym siedmiu pełniących również funkcję przejść dla zwierząt, oraz ośmiu wiaduktów nad drogą ekspresową. Dwa wiadukty w ciągu drogi ekspresowej również będą służyć jako przejścia dla zwierząt. W projekcie uwzględniono także szesnaście przepustów, z czego czternaście będzie pełniło funkcję przejść dla zwierząt.

Realizacja projektu i harmonogram

Realizacja projektu została powierzona konsorcjum firm Kobylarnia i Mirbud. Wartość umowy wynosi ponad 378 mln zł. Wykonawca najpierw zrealizuje prace projektowe i zdobędzie decyzję zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID), a następnie rozpocznie prace w terenie. Według planu zakończenie wszystkich prac przewidywane jest na II kwartał 2028 roku.Nowy odcinek S8 jest częścią większego projektu, który zakłada budowę dwujezdniowej, dwupasowej drogi ekspresowej od Wrocławia do Barda. Cały odcinek będzie miał 64 km długości, a jego realizacja została podzielona na sześć krótszych fragmentów. W grudniu 2023 roku podpisano umowy na realizację pierwszych trzech odcinków od Kobierzyc do Łagiewnik o łącznej długości 33 km. Aktualnie w trakcie procedury przetargowej znajdują się dwa odcinki od Łagiewnik do Ząbkowic Śląskich, o łącznej długości około 17 km.

Dalszy rozwój drogi ekspresowej S8

Zgodnie z planem trasa S8 nie zakończy się w Bardzie. W trakcie przygotowania jest Program Inwestycji dla trasy z Barda do Kłodzka. Kolejnym krokiem będzie ogłoszenie przetargu na studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe, w którym zostaną przeanalizowane możliwe przebiegi trasy na tym odcinku. W Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku (z perspektywą do 2033 roku) zapisano również realizację dalszego przebiegu S8 od Kłodzka do Boboszowa i granicy z Czechami. To oznacza, że droga ekspresowa S8 będzie miała kluczowe znaczenie nie tylko na poziomie krajowym, ale również międzynarodowym.