Rozpoczęcie II etapu obwodnicy Sanoka

15 maja podpisano umowę na budowę II etapu obwodnicy Sanoka, który będzie częścią drogi krajowej nr 28. To pierwsze zadanie z rządowego programu budowy 100 obwodnic (PB100) na Podkarpaciu, które wchodzi w etap realizacji. Projekt budowlany oraz prace terenowe zrealizuje firma Budimex, a wartość umowy wynosi 152,3 mln zł. Przewidywany czas realizacji to 39 miesięcy, z wyłączeniem okresów zimowych (od 16 grudnia do 15 marca).

Zakres prac budowlanych

Inwestycja obejmuje teren powiatu sanockiego, miasta i gminy Sanok oraz gminy Zagórz. Nowy odcinek połączy drogę zrealizowaną w ramach I etapu z DK28 w Bykowcach na drugim brzegu Sanu. II etap obwodnicy będzie miał długość około 3 km i na początkowym odcinku będzie wykorzystywał przebieg istniejącej DK84, a następnie skieruje się na północ, na drugą stronę Sanu. Na wspólnym przebiegu z DK84 droga będzie wyposażona w pas wielofunkcyjny. W ramach projektu powstaną m.in. dwa skrzyżowania typu rondo, chodniki, ścieżki pieszo-rowerowe oraz jezdnie dodatkowe do obsługi przyległych nieruchomości. Wybudowane zostaną także cztery mosty pełniące funkcję ekologiczną, trzy przepusty (jeden z funkcją ekologiczną) i mur oporowy. Największym wyzwaniem będzie budowa mostu nad linią kolejową i rzeką San o długości całkowitej ponad 300 m, z przęsłem nurtowym o długości 150 m. Droga zostanie również wyposażona w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ochrony środowiska.

Cel inwestycji

Obecny odcinek drogi krajowej nr 28 przebiega przez obszary zwartej zabudowy mieszkaniowej w Sanoku, z jednopoziomowymi skrzyżowaniami i przejściami dla pieszych. I etap obwodnicy Sanoka, oddany do ruchu 30 stycznia 2020 roku, pozwolił na skierowanie ruchu tranzytowego z kierunku Krosna na DK28 i DK84 w kierunku przejścia granicznego Krościenko-Smolnica. Budowa II etapu domknie obwodnicę miasta w ciągu DK28, która za Sanokiem biegnie w kierunku Przemyśla. Dzięki inwestycji poprawi się bezpieczeństwo mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego oraz zwiększenie przepustowości dróg. Nowa trasa ułatwi wyjazd w kierunku Przemyśla oraz przejścia granicznego w Medyce i Korczowej, łączących Unię Europejską z Ukrainą. W projekcie uwzględniono najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Program budowy 100 obwodnic w województwie podkarpackim

W ramach rządowego programu budowy 100 obwodnic (PB100) w województwie podkarpackim powstanie osiem nowych inwestycji drogowych. Oprócz realizacji II etapu obwodnicy Sanoka planowane są również m.in. obwodnice Przemyśla w ciągu DK28/DK77 czy Jasła w ciągu DK73. Projekty obejmują budowę skrzyżowań jednopoziomowych, odcinków dodatkowych jezdni, systemów odwodnienia, urządzeń ochrony środowiska i ruchu drogowego oraz oświetlenia drogowego. Celem budowy obwodnic jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miast i miasteczek, zwiększenie bezpieczeństwa oraz poprawa jakości życia mieszkańców.