Raport Zrównoważonego Rozwoju Škody Auto ukazuje zaangażowanie firmy w zrównoważony rozwój. Przedstawia on inicjatywy ekologiczne, społeczne oraz dotyczące zarządzania korporacyjnego, które wpisują się w strategię zrównoważonego rozwoju marki.

Ekologia w centrum uwagi

Škoda Auto poczyniła znaczne postępy w kierunku zminimalizowania swojego wpływu na środowisko naturalne. Inicjatywy takie jak uruchomienie dachowego systemu fotowoltaicznego w Mladá Boleslav czy wprowadzenie wskaźnika Redukcji Wpływu Produkcji na Środowisko (UEP) są dowodem na dążenie firmy do produkcji neutralnej emisyjnie. Redukcja zużycia wody o 37,7% i energii o 38,8% w porównaniu do 2010 roku pokazuje zobowiązanie Škody do osiągnięcia ambitnych celów środowiskowych.

Innowacje produktowe w duchu zrównoważonego rozwoju

Škoda Auto wprowadza zasady gospodarki obiegu zamkniętego w procesie projektowania swoich pojazdów i zwiększa wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu. Inicjatywy takie jak stosowanie materiałów tekstylnych z recyklingu w Nowej Škodzie Superb czy plany podwojenia ilości tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu do 2025 roku, świadczą o zaangażowaniu marki w ekologię.

Škoda Auto jako wspierający członek społeczności

Zaangażowanie społeczne Škody Auto ma miejsce poprzez wsparcie lokalnych ekosystemów, pomoc humanitarną oraz promowanie różnorodności i integracji. Projekty takie jak Krakonoš Gardens czy wsparcie dla uchodźców z Ukrainy podkreślają misję społeczną marki.

Raport Zrównoważonego Rozwoju Škody Auto prezentuje nie tylko osiągnięcia firmy w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, ale również wytycza drogę dla przyszłych działań. Marka angażuje się w ochronę środowiska oraz wdraża etyczne praktyki zarządzania. W ten sposób umacnia swoją pozycję jako lidera odpowiedzialnego biznesu w branży motoryzacyjnej.