Wolność czy prawdziwa zmora?

Quady zyskały na popularności dzięki spadkowi cen, co sprawiło, że stały się dostępniejsze dla szerokiego grona użytkowników. Niestety, wzrost liczby tych pojazdów na drogach i ścieżkach przynosi ze sobą szereg problemów. Z jednej strony kierowcy narzekają na brak wyznaczonych legalnych tras, co nie usprawiedliwia jednak wjazdów do lasów państwowych czy na tereny chronione. Nielegalne wjazdy na tereny leśne i rezerwaty przyrody stanowią poważny problem, z którym zmagają się strażnicy leśni oraz policja. Pojazdy niszczą ścieżki dla pieszych i powodują ich dewastację, a hałas, który generują, płoszy dziką zwierzynę. W obliczu tych problemów leśnicy korzystają z najnowszej technologii, aby ścigać nielegalnych kierowców quadów.

Quad – pojazd dla odważnych

Quad to pojazd zaprojektowany głównie do jazdy po drogach nieutwardzonych. Brak zamkniętej kabiny oraz wywrotność sprawiają, że jest on niebezpieczny dla niewprawnych kierowców. Aby móc poruszać się quadem po drogach publicznych, konieczne jest posiadanie prawa jazdy kategorii B, a pojazd musi być zarejestrowany, sprawny technicznie oraz mieć ważną polisę OC. Polskie prawo o ruchu drogowym szczegółowo określa miejsca, gdzie można poruszać się quadem. Przepisy jasno mówią, że czterokołowcami nie można jeździć po plażach, parkach krajobrazowych ani lasach. Jazda quadem jest dozwolona jedynie na leśnych drogach oznaczonych jako nadające się dla ruchu pojazdów silnikowych.

Brak wyznaczonych tras

W polskich lasach jest niewiele bezdrożnych ścieżek przeznaczonych dla pojazdów silnikowych. Na wjazdach do rezerwatów czy lasów często brakuje tabliczek z zakazem wjazdu, co sprawia, że wielu kierowców nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji swoich działań lub celowo je ignoruje. Hałas i spaliny to tylko część problemu. Spacerowicze i rowerzyści boją się o własne bezpieczeństwo, szczególnie na terenach górskich, na wąskich, stromych szlakach. Co więcej, rajdy motocyklami i quadami odbywają się bez zwracania uwagi na obszary objęte zakazem wstępu. Kierujący tymi pojazdami naruszają niestabilne osuwiska, skarpy i tereny mokradłowe.

Co grozi za niedostosowanie się do zakazów?

Za nielegalny wjazd do lasu lub pozostawienie pojazdu w miejscu do tego nieprzeznaczonym grozi mandat w wysokości 500 złotych, a w szczególnych przypadkach może on wynieść nawet 1000 złotych. Kierowca może zostać również pociągnięty do odpowiedzialności za wyrządzone szkody i zobowiązany do ich naprawienia na własny koszt. W przypadku zatrzymania policja ma prawo obciążyć kierowcę kosztami lawety, która usunie pojazd z terenu chronionego. Jeśli sprawa trafi do sądu, grozi kara pieniężna do 5000 złotych.

Quady to pojazdy, które budzą skrajne emocje. Z jednej strony oferują wolność i możliwość eksploracji trudnych terenów, z drugiej strony są utrapieniem dla pieszych, leśników i ochrony przyrody. Kierowcy quadów muszą zdawać sobie sprawę z przepisów i konsekwencji ich łamania, aby nie narażać siebie i innych na niebezpieczeństwo.