Przewożenie zbyt dużej liczby pasażerów może skutkować mandatem, punktami karnymi, a w ekstremalnych przypadkach nawet utratą prawa jazdy na 3 miesiące.

Mandat za przewożenie zbyt dużej liczby osób

Przepisy jasno określają, że kierowca przewożący większą liczbę pasażerów, niż dopuszcza to homologacja pojazdu, musi liczyć się z mandatem. W zależności od liczby dodatkowych osób ta kwota może wynieść od 100 zł do maksymalnie 500 zł.

Punkty karne i utrata prawa jazdy

Przekroczenie dozwolonej liczby pasażerów skutkuje również naliczeniem punktów karnych. Za każdą dodatkową osobę kierowca otrzymuje 1 punkt, z maksymalną możliwą sumą 10 punktów. W ekstremalnych przypadkach, gdy w samochodzie znajduje się co najmniej 3 pasażerów więcej, niż dopuszcza to homologacja, kierowca może stracić prawo jazdy na okres 3 miesięcy. Po upływie tego czasu uprawnienia zostają przywrócone.

Kontrola liczby pasażerów

Liczbę pasażerów w pojeździe mogą kontrolować nie tylko funkcjonariusze policji, ale również Inspekcja Transportu Drogowego czy Straż Graniczna. Wszystkie te służby mają uprawnienia do nałożenia kary za naruszenie przepisów.Przewożenie zbyt dużej liczby osób w samochodzie to poważne wykroczenie, które może wiązać się z mandatem, punktami karnymi, a nawet utratą prawa jazdy. Warto zawsze przestrzegać przepisów, by zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym uczestnikom ruchu drogowego.