Żółte światło – jak należy na nie reagować?

Żółte światło na sygnalizatorze jest sygnałem ostrzegawczym, który zobowiązuje kierowców do zatrzymania pojazdu. Jednak nie zawsze jest to możliwe bez gwałtownego hamowania, co mogłoby stwarzać zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Przejazd na żółtym świetle jest więc dozwolony tylko w sytuacji, gdy w momencie zapalenia się żółtego światła pojazd jest tak blisko skrzyżowania, że jego zatrzymanie wymagałoby gwałtownego hamowania. W takiej sytuacji kierowca może kontynuować jazdę, aby uniknąć potencjalnego zagrożenia.

Kiedy przejazd na żółtym świetle nie jest dozwolony?

Jeśli pojazd znajduje się w takiej odległości od skrzyżowania, że kierowca ma możliwość bezpiecznego zatrzymania się przed sygnalizatorem, przejazd na żółtym świetle jest uznawany za wykroczenie. Ignorowanie tego sygnału może skutkować nałożeniem mandatu w wysokości od 300 do 500 zł oraz 6 punktami karnymi. W przypadku wjechania na skrzyżowanie na tzw. wczesnym czerwonym kara może być jeszcze surowsza.Kierowcy powinni zawsze zachować ostrożność i uwagę przy zbliżaniu się do sygnalizatorów świetlnych. Prawidłowa reakcja na żółte światło może zapobiec potencjalnym wypadkom i uniknięciu mandatów. Ważne jest, aby pamiętać o bezpieczeństwie własnym oraz innych uczestników ruchu drogowego.