GDDKiA jest bliska uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla odcinka S19 Domaradz – Krosno, co umożliwi rozpoczęcie budowy tej ważnej trasy ekspresowej. Inwestycja o wartości niemal 1,1 mld zł obejmuje 12,5 km nowej drogi ekspresowej, która stanie się częścią kluczowego korytarza transportowego Via Carpatia, łączącego Europę Północną z Południową.

Wyzwania na drodze do Via Carpatia

Realizacja odcinka S19 Domaradz – Krosno to projekt o szczególnym znaczeniu dla rozwoju polskiej infrastruktury drogowej. Trasa, będąca częścią międzynarodowego korytarza Via Carpatia, stanie się drogą przewodnią dla ruchu transeuropejskiego. Jednak budowa w terenie Karpat Zewnętrznych, charakteryzującym się falistym krajobrazem i licznymi osuwiskami, stanowi poważne wyzwanie inżynieryjne.

Przygotowania do budowy

Pierwszym krokiem do rozpoczęcia prac jest uzyskanie ZRID, co umożliwi wykonawcy, spółce Mostostal Warszawa, przystąpienie do budowy. Prace przygotowawcze obejmują nie tylko kwestie formalne, ale również dokładne badania geologiczne, niezbędne do zaprojektowania bezpiecznej i trwałej infrastruktury. Przewiduje się, że pierwsze prace budowlane na tym wymagającym odcinku rozpoczną się w połowie 2024 roku.

Infrastruktura na trasie S19

Zaplanowana infrastruktura na odcinku Domaradz – Krosno obejmuje 7 estakad, 8 mostów, a także szereg wiaduktów i przejść dla zwierząt, co świadczy o kompleksowym podejściu do realizacji projektu. Najdłuższa z estakad będzie miała około 700 metrów długości, co czyni ją jednym z największych obiektów inżynieryjnych na tej trasie.

Zakończenie prac budowlanych planowane jest przed końcem 2026 roku, co sprawi, że odcinek Domaradz – Krosno stanie się istotnym elementem Via Carpatia, a także zwiększy płynność i bezpieczeństwo ruchu drogowego na południu Polski. Wartość inwestycji, sięgająca niemal 1,1 mld zł, podkreśla skalę i znaczenie tego przedsięwzięcia dla rozwoju krajowej i międzynarodowej infrastruktury transportowej.