Niskie kary

Paulina Matysiak, Klaudia Jachira oraz Franciszek Sterczewski złożyli do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji interpelację dotyczącą kar za nieprawidłowe parkowanie. Posłowie zauważają, że chociaż taryfikator mandatów w wielu punktach został zaostrzony w 2022 roku, to przepisy dotyczące parkowania pozostały niezmienione od 2003 roku. Wtedy minimalna pensja wynosiła 800 zł, co prowadzi do sytuacji, w której kary za nieprawidłowe parkowanie są obecnie niewspółmiernie niskie. W interpelacji podano przykład, że jazda wzdłuż chodnika według nowego taryfikatora jest karana mandatem w wysokości 1500 złotych, podczas gdy parkowanie z dala od krawędzi jezdni, które wymaga jazdy wzdłuż chodnika, jest karane jedynie kwotą 100 złotych. Podobne dysproporcje występują w przypadku opłat za nieuprawnione parkowanie w strefach płatnego parkowania, gdzie mandaty są niższe od opłat administracyjnych.

Co mówi taryfikator?

Aktualny taryfikator mandatów za wykroczenia związane z parkowaniem zawiera stawki grzywien, które są istotnie niższe niż opłaty dodatkowe za nieuprawniony postój w strefie płatnego parkowania. Dla przykładu, dwa dni legalnego postoju w warszawskiej SPPN to 114 zł, natomiast dwa dni postoju na wyznaczonym miejscu bez wniesienia opłaty skutkuje karą administracyjną w wysokości 600 zł. Z kolei dwa dni nielegalnego postoju w strefie, np. na przystanku autobusowym, zagrożone są mandatem w wysokości 100 zł. Posłowie pytają Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji o plany nowelizacji taryfikatora mandatów w części dotyczącej parkowania oraz o wprowadzenie zasady recydywy. W przypadku części wykroczeń, przede wszystkim tych wpływających na bezpieczeństwo, od 2022 roku można zostać ukaranym podwójną kwotą mandatu, jeśli w ciągu dwóch lat dwa razy popełni się to samo wykroczenie.

Argumenty posłów

Argumenty posłów mają solidne podstawy. W sekcji K taryfikatora mandatów znajdziemy następujące kary za nieprawidłowe parkowanie:

  • zatrzymanie lub postój pojazdu w warunkach, w których nie jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących lub powoduje utrudnienie ruchu – 100−300 zł;
  • naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu na jezdni jak najbliżej jej krawędzi i równolegle do niej – 100 zł;
  • naruszenie warunków dopuszczalności zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku – 100 zł;
  • brak sygnalizowania lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu z powodu uszkodzenia lub wypadku – 150 zł.

Potencjalne zmiany

Posłowie proponują zmiany, które miałyby na celu poprawę bezpieczeństwa i porządku na drogach. Obecne przepisy nie są wystarczająco odstraszające dla kierowców, co prowadzi do licznych przypadków nieprawidłowego parkowania, które z kolei utrudnia ruch i stwarza zagrożenie dla innych użytkowników dróg.