Podwyżka płacy minimalnej w Polsce

Od stycznia 2024 roku płaca minimalna w Polsce wynosi 4242 zł brutto. Już w lipcu planowana jest kolejna podwyżka, która zwiększy minimalne wynagrodzenie do 4300 zł brutto. To jednak nie koniec zmian, ponieważ Ministerstwo Pracy dąży do wprowadzenia unijnej dyrektywy, zgodnie z którą płaca minimalna powinna wynosić 60% przeciętnego wynagrodzenia. Oznacza to, że minimalne wynagrodzenie może wzrosnąć do 4888 zł brutto. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, podkreśliła, że wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego jest priorytetem. Projekt ustawy w tej sprawie został już przesłany do wykazu prac legislacyjnych rządu. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, nowe przepisy wejdą w życie w listopadzie 2024 roku i przyniosą znaczące zmiany dla wielu pracowników w Polsce.

Wpływ podwyżki płacy minimalnej na kierowców

Podwyżka płacy minimalnej ma jednak swoje konsekwencje, zwłaszcza dla kierowców. Minimalne wynagrodzenie jest bowiem podstawą do naliczania kar za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC. Wzrost płacy minimalnej przełoży się na wysokość tych kar, co może stanowić poważne obciążenie dla zapominalskich kierowców. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) dostosowuje kary do wysokości minimalnej pensji i oblicza je w następujący sposób:

  • dla samochodów osobowych nalicza dwukrotność płacy minimalnej,
  • dla samochodów ciężarowych, ciągników samochodowych i autobusów trzykrotność płacy minimalnej,
  • dla pozostałych pojazdów (np. motocykli) 1/3 płacy minimalnej.

Jeśli projekt zapowiadany przez resort pracy wejdzie w życie, kary za brak OC w przypadku auta osobowego mogą wzrosnąć do:

  • 9780 zł przy braku OC powyżej 14 dni,
  • 4890 zł przy braku OC od 4 do 14 dni,
  • 1960 zł przy braku OC do 3 dni.

Automatyczne naliczanie kar przez UFG

Kierowcy, którzy zapomną o obowiązkowym ubezpieczeniu, raczej nie mają co liczyć na uniknięcie kary. System UFG działa bowiem automatycznie i na bieżąco porównuje dane od ubezpieczycieli z informacjami o zarejestrowanych pojazdach. W samym 2023 roku UFG wysłał ponad 350 tysięcy wezwań do zapłaty.Podwyżka płacy minimalnej, choć pozytywna dla wielu pracowników, niesie ze sobą także wyzwania, zwłaszcza dla kierowców. Ważne jest, aby być świadomym nadchodzących zmian i dbać o aktualność ubezpieczenia OC, aby uniknąć wysokich kar. System automatycznego naliczania kar przez UFG jest bezlitosny, dlatego warto zadbać o wszystkie formalności związane z posiadaniem pojazdu.