Podstawowe zasady na drogach dla rowerów

Drogi dla rowerów są przede wszystkim przeznaczone dla rowerzystów, jednak piesi mogą z nich korzystać w określonych sytuacjach, np. gdy nie ma chodnika lub pobocza. Ważne jest, by piesi nie utrudniali ruchu rowerzystom i zawsze ustępowali im pierwszeństwa.W dwóch przypadkach pieszy ma pierwszeństwo na drodze rowerowej: gdy przechodzi przez nią na oznakowanym przejściu dla pieszych oraz w strefie zamieszkania, gdzie obowiązuje szczególna ostrożność i uwzględnienie wszystkich użytkowników drogi.

Mandaty za nieprzestrzeganie zasad

Rowerzyści muszą zawsze ustępować pierwszeństwa pieszym na oznakowanych przejściach dla pieszych, nawet jeśli odbywa się to na trasie rowerowej. Niewywiązanie się z tego obowiązku może skutkować mandatem. Z kolei piesi, którzy nieprawidłowo korzystają z drogi dla rowerów lub nie ustępują pierwszeństwa rowerzystom, mogą otrzymać mandat w wysokości 50 zł. Natomiast rowerzyści, którzy nie ustąpią pierwszeństwa pieszemu na przejściu, mogą zostać ukarani mandatem od 50 do 500 zł.Przestrzeganie zasad na drodze rowerowej jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa i płynności ruchu. Zarówno piesi, jak i rowerzyści powinni wykazywać się wzajemnym szacunkiem i uwzględniać swoje prawa i obowiązki.