Zakup samochodu zawsze wiąże się z obowiązkiem wykupienia ubezpieczenia komunikacyjnego OC. Dodatkowo można wykupić dobrowolne ubezpieczenia AC i NNW. Ubezpieczenie AC jest wymagane gdy samochód został kupiony na kredyt lub wzięty w leasing. Za brak ubezpieczenia Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nakłada wysokie kary. Wielu kierowców twierdzi, że OC jest niepotrzebną „daniną”. Twierdzenie to jest chybione, ponieważ właśnie dzięki OC Ubezpieczyciel przejmuje zobowiązania finansowe za uszkodzone mienie poszkodowanego w wypadku lub kolizji. Dlatego też można stwierdzić, że OC chroni sprawcę, ponieważ nie ponosi on odpowiedzialności za wyrządzone szkody. Odszkodowanie z OC nie jest wypłacane jeżeli był pod wpływem alkoholu i/lub narkotyków. Podnosząc jakość świadczonych usług Towarzystwa Ubezpieczeniowe wprowadziły usługę – bezpośrednia likwidacja szkód (BLS). Polega ona na tym, że likwidację szkody przeprowadza ubezpieczyciel, u którego kierowca ma wykupione OC, a nie u ubezpieczyciela sprawcy.

Advertisement