OC to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, które jest w naszym kraju obowiązkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym. Wiele osób nie jest zadowolonych z tego faktu, ponieważ jego wykupienie to dodatkowy koszt utrzymania samochodu. Takim kierowcom wydaje się, że ubezpieczenie OC to wyrzucanie pieniędzy w błoto, dopóki samie nie mają okazji z niego skorzystać. Bo warto pamiętać, że OC chroni nie tylko osoby poszkodowane w zdarzeniu drogowym, ale tak naprawdę również jego sprawcę.

OC - ochrona finansowa kierowcy

Ubezpieczenie OC oczywiście chroni przede wszystkim poszkodowanych w kolizji lub wypadku. W rzeczywistości jednak przed finansowymi konsekwencjami takich zdarzeń chroniony jest również sprawca. Dzięki ubezpieczeniu OC nie musi on rekompensować spowodowanych przez siebie szkód z własnej kieszeni. Wszelkie roszczenia z tego tytułu pokrywa bowiem ubezpieczyciel.

To właśnie w ramach OC wypłacane jest odszkodowanie za uszkodzony samochód i uszczerbek na zdrowiu lub mieniu poszkodowanych w zdarzeniu, którego jesteśmy sprawcami. Takie ubezpieczenie może pokryć na przykład koszt naprawy pojazdu lub mienia, które zostało uszkodzone. Oczywiście z tego tytułu opłacane jest też leczenie oraz rehabilitacja osób, które w jakiś sposób ucierpiały w spowodowanym przez nas wypadku albo kolizji.

Wysokość odszkodowania w ramach OC

Każda umowa OC zawiera zapis dotyczący ubezpieczeniowej sumy gwarancyjnej. To właśnie ona określa, ile pieniędzy zakład ubezpieczeń może maksymalnie wypłacić w ramach odszkodowania. W tym momencie kwota ta została ustalona na maksymalnie 5 210 000 euro na zdarzenie w przypadku szkód osobowych i 1 050 000 euro w przypadku szkód na mieniu. W sytuacji, gdy zasądzona kwota odszkodowania byłaby wyższa, resztę pieniędzy sprawca musi wyłożyć z własnych środków.

Warto przy tym podkreślić, że ubezpieczenie OC nie pokrywa żadnych strat własnych poniesionych przez sprawcę. Tego typu odszkodowanie może nam zagwarantować wyłącznie wykupienie dobrowolnego ubezpieczenia AC.

Wyłączenie odpowiedzialności w OC

Jak w każdym innym ubezpieczeniu, również w przypadku OC istnieją zapisy mówiące o tym, w jakich sytuacjach ubezpieczyciel nie pokryje kosztów roszczeń z tytułu wyrządzonej przez nas szkody. Dzieje się tak między innymi wtedy, gdy w chwili zdarzenia kierowca znajdował się pod wpływem alkoholu lub środków psychoaktywnych. Odszkodowanie nie jest też wypłacane, kiedy sprawca działał umyślnie, uciekł z miejsca wypadku lub nie miał ważnych uprawnień do prowadzenia pojazdu.