Postęp prac nad mostem nad Narwią

Budowa mostu nad Narwią na obwodnicy Łomży osiągnęła kolejny kamień milowy. Rozpoczęto betonowanie połączenia segmentów nawisowych, co skutecznie połączyło oba brzegi rzeki. Most ma 1205 metrów długości i stanowi część zachodniej jezdni drogi ekspresowej S61. Prace nad tym etapem zakończą się do końca czerwca, a cała zachodnia jezdnia zostanie udostępniona kierowcom do końca września 2024 roku.

Nie tylko most

Podczas budowy mostu stosowano tymczasowe podpory stabilizujące, które zapobiegały ruchom konstrukcji. Po połączeniu mostu w jedną całość podpory nie będą już potrzebne i zostaną wyburzone. Dwujezdniowy most nie tylko umożliwi bezkolizyjne przeprowadzenie drogi ekspresowej S61 nad doliną Narwi i samą rzeką, ale także będzie pełnił funkcję przejścia dla zwierząt. Pod mostem znajdą się cztery drogi wewnętrzne gminy Piątnica oraz przejazd gospodarczy na wale przeciwpowodziowym. Obie nitki mostu będą miały po 22 przęsła na 21 podporach pośrednich oraz dwóch przyczółkach.

Postęp prac na całej obwodnicy

Cały odcinek obwodnicy Łomży od węzła Łomża Zachód do węzła Kolno ma długość 12,92 km. Budowa rozpoczęła się w maju 2022 roku, a zaawansowanie robót przekracza już 61%. Przejezdność po jednej jezdni planowana jest na koniec III kwartału 2024 roku, co pozwoli na wyprowadzenie ruchu tranzytowego z Łomży.

Inwestycja jest współfinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Kwota dofinansowania to 518,08 mln zł, przy całkowitej wartości projektu wynoszącej 804,79 mln zł. Umowa z wykonawcą opiewa na ponad 713 mln zł.