Porady Prawo jazdy

Obszar zabudowany

TL;DR

Obszar zabudowany to pojęcie z Ustawy Prawo o ruchu drogowym i jego definicja brzmi: Obszar  zabudowany - to obszar oznaczony odpowiednimi znakami drogowymi. 

Daniel Nowak

redaktor


  • 16.11.2023 13:28
  • 0 minut czyt.
Znak obszar zabudowany
(Znak obszar zabudowany : oficjalna grafika znaku)

Jakie znaki wskazują obszar zabudowany? 

Wjazd do  obszaru zabudowanego oznacza znak D-42 „obszar zabudowany”. Znak ten znajdziecie po prawej stronie drogi i traktuje się go jako granicę obszaru zabudowanego, za tym znakiem zaczyna się obszar zabudowany

Wyjazd z obszaru zabudowanego wyznacza  znak drogowy D-43 "koniec obszaru zabudowanego". 

Należy pamiętać i podkreślić to głośno, obecnie w Polskim inne znaki nie wyznaczają obszaru zabudowanego. Uwaga ta jest szczególnie ważna w przypadku znaku koniec miejscowości, czyli znak E-18a Koniec miejscowości. Znak ten nie kończy obszaru zabudowanego, a jest to niestety bardzo często mylone. 

Jaka jest dozwolona prędkość w obszarze zabudowanym?

W Polsce w obszarze zabudowanym nie możesz przekraczać prędkości 50 km/h w godzinach 500-2300 oraz 60 km/h w godzinach 2300-500, chyba, że została podwyższona prędkość odpowiednimi znakami.redaktor motoryzacyjny, specjalizuję się w pisaniu artykułów motoryzacyjnych, recenzji i poradników