Liberalizacja zasad odpoczynku dla kierowców

Nowe przepisy wprowadzone przez Parlament Europejski mają na celu liberalizację zasad odpoczynku dla kierowców autobusów wykonujących przewozy okazjonalne. Dotychczas kierowcy musieli przestrzegać sztywnych zasad dotyczących przerw, co często było niepraktyczne. Nowe regulacje, zapisane w rozporządzeniu 2024/1258, pozwalają na większą elastyczność w planowaniu przerw. Przepisy nadal wymagają, aby kierowca po 9 godzinach jazdy miał łącznie 45 minut przerwy, ale teraz można tę przerwę podzielić na dwie krótsze, z których każda musi trwać co najmniej 15 minut. Dzięki temu kierowcy mogą lepiej dostosować czas odpoczynku do bieżących warunków na trasie.

Wydłużenie doby z 24 do 25 godzin

Jedną z najbardziej interesujących zmian jest możliwość wydłużenia doby z 24 do 25 godzin. Ten przepis dotyczy kierowców wykonujących pojedynczy, okazjonalny przewóz osób trwający co najmniej sześć kolejnych okresów 24-godzinnych. W takich przypadkach kierowca może skorzystać z jednego dziennego okresu odpoczynku w ciągu maksymalnie 25 godzin, pod warunkiem, że czas prowadzenia pojazdu nie przekracza siedmiu godzin. To odstępstwo może być wykorzystane dwukrotnie w ramach pojedynczego przewozu trwającego co najmniej osiem kolejnych okresów 24-godzinnych. Ważne jest, aby przy wydłużonej dobie czas kierowania nie przekraczał 7 godzin, a pozostały czas można przeznaczyć na inne obowiązki, takie jak pomoc pasażerom czy obsługa pojazdu.

Zmiany w kontroli tachografów

Kolejna istotna zmiana dotyczy kontroli tachografów. Od teraz służby, takie jak Inspekcja Transportu Drogowego w Polsce, mogą nakładać kary za wykroczenia popełnione nie tylko w kraju, w którym odbywa się kontrola, ale także w innych państwach. Oznacza to, że kierowcy muszą być bardziej świadomi i przestrzegać przepisów nie tylko na terenie jednego kraju, ale w całej Unii Europejskiej. Wszystkie opisane powyżej zmiany weszły w życie 22 maja 2024 roku i mają na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach oraz ułatwienie pracy kierowcom autobusów. Nowe przepisy pozwalają na większą elastyczność w zarządzaniu czasem pracy i odpoczynku, co ma korzystny wpływ na komfort i bezpieczeństwo zarówno kierowców, jak i pasażerów.

Wprowadzenie przepisów

Przepisy zostały wprowadzone jako odpowiedź na potrzeby rynku transportowego i uwzględniają zarówno bezpieczeństwo, jak i komfort pracy kierowców. Parlament Europejski analizował dotychczasowe regulacje i doszedł do wniosku, że pewne zasady muszą być dostosowane do rzeczywistości pracy kierowców autobusów wykonujących przewozy okazjonalne.

Zmiany mają na celu nie tylko zwiększenie bezpieczeństwa na drogach, ale także ułatwienie pracy kierowców, co ma przełożenie na lepsze warunki pracy i odpoczynku. Wprowadzenie bardziej elastycznych przepisów pokazuje, że ustawodawcy starają się dostosować regulacje do dynamicznie zmieniających się warunków na rynku transportowym.