Nissan ogłasza harmonogram wprowadzenia usług autonomicznej jazdy w Japonii, z planami rozpoczęcia testów w roku finansowym 2024 i pełnego wdrożenia w roku finansowym 2027. Inicjatywa ma na celu poprawę mobilności i odpowiedź na wyzwania społeczne, takie jak starzenie się populacji i brak kierowców.

Nissan w kierunku autonomicznej przyszłości

Nissan podjął znaczące kroki w realizacji swojej długoterminowej wizji zaprezentowanej w programie Nissan Ambition 2030 i planuje wprowadzenie usług autonomicznej jazdy w Japonii. Ta innowacyjna inicjatywa ma na celu zaspokojenie rosnących potrzeb mobilnościowych społeczności lokalnych, szczególnie w obliczu wyzwań demograficznych, takich jak starzenie się populacji i niedobór kierowców. Testy modeli biznesowych usług mobilnościowych prowadzone przez Nissana w Japonii i na świecie od 2017 roku przyniosły cenną wiedzę i doświadczenie. W szczególności testy w dzielnicy Minato Mirai w Jokohamie oraz w mieście Namie w Prefekturze Fukushima pokazały potencjał usług autonomicznej jazdy w poprawie lokalnej mobilności.

Plan wdrożenia usług autonomicznej jazdy

W ramach zaplanowanego harmonogramu Nissan rozpocznie testy w Minato Mirai w roku finansowym 2024. Wykorzysta pojazdy zdolne do autonomicznej jazdy, bazujące na minivanie Serena. W kolejnych latach firma zwiększy skalę prób i stopniowo podniesie poziom autonomii jazdy i jednocześnie będzie monitorować akceptację tych rozwiązań przez klientów. Docelowo usługi przewozu osób mają być realizowane bez udziału kierowców. Współpraca z podmiotami zewnętrznymi, w tym z lokalnymi władzami i przewoźnikami, będzie kluczowa w skutecznym wdrożeniu tych usług. Nissan planuje rozpoczęcie świadczenia usług w roku finansowym 2027, początkowo w trzech lub czterech gminach, z możliwością dalszej ekspansji.

Wsparcie rządowe i innowacje technologiczne

Realizacja ambitnych planów Nissana jest możliwa dzięki współpracy z japońskimi ministerstwami oraz wsparciu inicjatyw promujących zaawansowane rozwiązania mobilnościowe. Komitet ds. przyspieszenia mobilności na poziomie 4, utworzony przez rząd Japonii, odegra kluczową rolę w promowaniu i wprowadzaniu usług autonomicznej jazdy.

Przez następne lata Nissan będzie kontynuować rozwój i testowanie technologii autonomicznej jazdy. Marka ma na celu nie tylko komercyjne wdrożenie, ale także przyczynienie się do rozwiązania problemów społecznych i poprawę jakości życia w społecznościach na całym świecie.