Najczęstsze usterki w autach spalinowych

Na podstawie najnowszych raportów i analiz przeprowadzonych przez niemiecki automobilklub ADAC oraz specjalistów z organizacji Dekra możemy wyróżnić kilka kluczowych obszarów, w których najczęściej występują usterki w samochodach spalinowych. Według danych ADAC z 2023 roku głównym problemem są kwestie związane z akumulatorami samochodowymi, stanowiące aż 44,1% wszystkich przypadków interwencji pomocy drogowej. Następnie, na drugim miejscu, znajdują się awarie silnika i sterowania jednostką napędową, związane przede wszystkim z problemami ze wtryskiem, zapłonem czy czujnikami. Trzecią najczęstszą przyczyną wymagającą interwencji były problemy z alternatorem, rozrusznikiem, instalacją elektryczną lub oświetleniem pojazdu. Podczas badań okresowych przeprowadzonych przez Dekra zauważono, że w autach spalinowych często występują usterki związane z konstrukcją podwozia i układu kierowniczego, silnikiem oraz układem hamulcowym. Nieszczelności, zużycie części oraz problemy z układami wydechowymi i elektronicznymi są powszechne i wymagające uwagi.

Analizując dane i raporty z różnych organizacji motoryzacyjnych, można zauważyć, że jednym z głównych problemów w autach spalinowych są kwestie związane z układem napędowym i silnikiem. Problemy te często wynikają z usterek wtrysku paliwa, zapłonu oraz czujników, co stanowi istotną przyczynę interwencji pomocy drogowej. Ponadto, problemy z akumulatorami samochodowymi są również częstym zmartwieniem kierowców, stanowiąc łącznie ponad 40% wszystkich przypadków awaryjności.

Problemy w autach elektrycznych

W przypadku samochodów elektrycznych zgodnie z raportami ADAC, w 2023 roku zanotowano wzrost liczby wezwań o pomoc, zwłaszcza związanych z problemami akumulatorów. Jest to zrozumiałe, biorąc pod uwagę rosnącą popularność pojazdów elektrycznych na drogach niemieckich. Wraz z wiekiem pojazdów elektrycznych, wzrasta również podatność na różnego rodzaju awarie, co potwierdzają analizy.

Raporty dotyczące pożarów samochodów elektrycznych w Polsce pokazują, że choć liczba pożarów elektrycznych nieco wzrosła, to nie dotyczą one głównie baterii trakcyjnych. Częściej pali się inne elementy pojazdu, takie jak podszybie, wnętrze czy silnik. Niemniej jednak histeria wokół pożarów samochodów elektrycznych często przewyższa rzeczywiste zagrożenie.

W przypadku pojazdów elektrycznych głównym źródłem problemów są często kwestie związane z akumulatorami. Rosnąca popularność samochodów elektrycznych na drogach przyczynia się do zwiększonej liczby interwencji pomocy drogowej z tego powodu. Dodatkowo wiele awarii elektrycznych pojazdów wynika z problemów z innymi elementami, takimi jak układy elektroniczne czy oświetlenie.

Różnice i podobieństwa

Należy pamiętać, że rozwój infrastruktury oraz technologii stosowanych w pojazdach elektrycznych może mieć wpływ na zmniejszenie częstości występowania niektórych usterek. Jednocześnie, należy podejmować starania, aby zwiększyć świadomość i zapobiegać histerii wokół zagadnień związanych z bezpieczeństwem pojazdów elektrycznych. W obliczu rosnącej liczby aut elektrycznych na drogach, zrównoważone podejście do tych zagadnień jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu użytkowników pojazdów zarówno spalinowych, jak i elektrycznych.