W nowoczesnych silnikach moduł sterujący silnika (ECM) mierzy lub oblicza przepływ powietrza za pomocą czujnika masowego przepływu powietrza (MAF) albo czujnika ciśnienia bezwzględnego w kolektorze dolotowym (MAP). Silnik z turbodoładowaniem może korzystać z obu rozwiązań, z kolei modele wolnossące zawierają jeden ze wspomnianych elementów. Jeżeli czujnik MAP jest uszkodzony, moduł ECM, a tym samym silnik nie może działać prawidłowo.

Jaką rolę odgrywa MAP Sensor?

ECM wykorzystuje dane z MAP Sensor do wykonywania kluczowych obliczeń, takich jak obciążenie silnika, impuls wtryskiwacza paliwa i przyspieszenie zapłonu. W stanie spoczynku wspomniany czujnik odczytuje ciśnienie atmosferyczne na poziomie morza. Warto przypomnieć, że ciśnienie zmienia się w zależności od pogody i wysokości. ECM oblicza ten “punkt zerowy” tuż przed uruchomieniem silnika, dostrajając iskrę i mapowanie wtrysku paliwa.

Map Sensor może zawieść, gdy jest zatkany, zanieczyszczony lub uszkodzony. Czasami ciepło silnika “przegrzewa” elektronikę czujnika lub przyczynia się do pęknięcia przewodów próżniowych. Jeżeli czujnik ulegnie awarii, moduł ECM nie może dokładnie obliczyć obciążenia silnika. W związku z tym stosunek powietrza do paliwa nie będzie prawidłowy.

Nieprawidłowe zużycie paliwa

Jeżeli ECM odczytuje niskie lub brak podciśnienia, zakłada, że silnik jest bardzo obciążony. W takiej sytuacji wymusza większe zużycie paliwa i przyspiesza synchronizację zapłonu.

Jeśli ECM zakłada, że obciążenie silnika jest zbyt niskie, odcina wtrysk paliwa i opróżnia rozrząd zapłonu. Z jednej strony spadnie zużycie paliwa, co z pozoru wydaje się zaletą. Warto jednak przypomnieć, że silnikowi może wtedy brakować mocy do przyspieszania i wyprzedzania.

Zmiany podciśnienia lub ciśnienia powietrza w kolektorze dolotowym powoduje zmianę oporu elektrycznego czujnika, zwiększając lub zmniejszając napięcie sygnału przesyłanego do komputera. Moduł sterujący układu napędowego (PCM) wykorzystuje informacje z czujnika MAP wraz z danymi wejściowymi z innych czujników, aby dostosować dopływ paliwa do cylindrów i czas zapłonu zgodnie z aktualnym obciążeniem silnika i prędkością.

Najczęstsze kody błędów

Aby rozwiązać problem z czujnikiem MAP, potrzebujesz multimetru cyfrowego i ręcznej pompy próżniowej.

  • P0105: awaria czujnika MAP
  • P0106: błąd obwodu, zakresu lub działania czujnika MAP,
  • P0107: obwód, niski sygnał wejściowy,
  • P0108: obwód czujnika MAP, wysoki sygnał wejściowy,
  • P0109: obwód czujnika MAP, chwilowa awaria

Bardziej szczegółowy opis kodów znajdziesz w instrukcji pojazdu. Jeśli jej nie masz, zajrzyj na stronę internetową producenta. Uważnie przeczytaj informacje na temat kodu, by określić potencjalny błąd. Pamiętaj, że nawet jeśli kod wskazuje na konkretny problem, nie oznacza to, że konkretny obwód lub komponent musi być uszkodzony. Mógł go wywołać powiązany komponent. Warto więc umówić się do doświadczonego elektronika. Na przykład w wielu przypadkach nieszczelny wąż podciśnieniowy lub nieprawidłowo działający czujnik położenia przepustnicy może wyświetlić kod błędu wskazujący na problem z czujnikiem MAP.