Kierowcy muszą nieustannie wykazywać się czujnością, gdy poruszają się po drodze. Jest to szczególnie ważne podczas wykonywania najróżniejszego rodzaju manewrów. A jednym z tych najtrudniejszych jest z pewnością wyprzedzanie. Brak koncentracji, planowania, czy przewidywania tego, co może się wydarzyć w trakcie wyprzedzania, częstą prowadzą do wypadków. Warto więc zawsze kierować się zasadami bezpieczeństwa, dzięki którym wyprzedzanie zakończy się pełnym sukcesem.

Wyprzedzanie - o czym trzeba pamiętać?

Zanim zdecydujemy się na wyprzedzanie, powinniśmy zwrócić uwagę na kilka niezwykle istotnych kwestii. Przede wszystkim musimy się upewnić, że widoczność jest dobra i jesteśmy w stanie stwierdzić, co się dzieje na drodze. Dzięki temu możemy stwierdzić, czy przed pojazdem znajdującym się z przodu jest wystarczająco dużo miejsca. Wykonując manewr wyprzedzania, nie możemy przecież utrudniać innym pojazdom ruchu.

Cały czas trzeba też obserwować to, co dzieje się bezpośrednio przed i za naszym samochodem. Musimy się przede wszystkim upewnić, że kierowca przed nami nie sygnalizuje zmiany pasa ruchu lub kierunku jazdy, czy też zamiaru wyprzedzenia innego pojazdu. Koniecznie sprawdźmy również, czy w tym samym czasie kierowca z tyłu nie zaczyna manewru wyprzedzania naszego auta.

Kiedy można wyprzedzać z prawej strony?

W większości przypadków pojazdy należy wyprzedzać z lewej strony. Istnieją jednak pewne wyjątki od tej reguły. Z prawej strony możemy wyprzedzać na przykład pojazdy szynowe, takie jak tramwaje, jeśli sprzyja temu układ torów. Tego typu manewr można również wykonać, gdy pojazd lub uczestnik ruchu przed nami sygnalizują skręt w lewo.

Wyprzedzanie z prawej strony jest też dopuszczalne na tych samych zasadach na drogach z wyznaczonymi pasami ruchu. Może być to zarówno jezdnia jednokierunkowa, jak i dwukierunkowa. W tym drugim przypadku chodzi na przykład o miasta z drogą z co najmniej dwoma pasami ruchu w jednym kierunku. Jest to możliwe także poza terenem zabudowanym, gdy występują co najmniej trzy pasy ruchu w tym samym kierunku.

Kiedy wyprzedzanie jest zabronione?

O tym, czy wyprzedzanie jest możliwe, w większości przypadków musimy zdecydować sami. W kodeksie drogowym zostały jednak wymienione sytuacje, w których jest to całkowicie zabronione. Chodzi tu na przykład o moment, w którym dojeżdżamy do wierzchołka wzniesienia, a także, gdy znajdujemy się na zakręcie drogi, który jest oznaczony odpowiednimi znakami ostrzegawczymi. Zabronione jest również wyprzedzanie na skrzyżowaniach, chyba że jest to skrzyżowanie okrężne albo ktoś kieruje na nim ruchem.