Znaczenie kodu 01 na prawie jazdy

Podczas badania lekarskiego, które każda osoba ubiegająca się o prawo jazdy musi przejść, sprawdzany jest między innymi wzrok. To standardowa procedura, mająca na celu upewnienie się, że kandydat na kierowcę ma odpowiednią korekcję wzroku, jeśli jest to konieczne. Na dole dokumentu prawa jazdy umieszcza się kody informujące o różnych ograniczeniach dotyczących kierowców. W przypadku problemów ze wzrokiem kod 01 jest szczególnie ważny. Oznacza on konieczność korekcji lub ochrony wzroku podczas prowadzenia pojazdu. Istnieje kilka szczegółowych oznaczeń tego kodu, z których każdy dotyczy konkretnego sposobu korekcji:

  • 01.01 – okulary
  • 01.02 – soczewki kontaktowe
  • 01.03 – okulary ochronne
  • 01.04 – szkła przyciemniane
  • 01.05 – przepaska na oko
  • 01.06 – dowolna opcja między okularami a soczewkami kontaktowymi

Ryzyko otrzymania mandatu

W zależności od tego, jaki kod został wpisany do prawa jazdy, kierowca musi stosować odpowiednią formę korekcji wzroku. Na przykład, jeśli na prawie jazdy widnieje kod 01.01, kierowca musi nosić okulary. Jeśli zdecyduje się na soczewki kontaktowe zamiast okularów, ryzykuje otrzymaniem mandatu. Analogicznie, jeśli na prawie jazdy widnieje kod 01.02, kierowca musi nosić soczewki kontaktowe, a noszenie okularów jest niedozwolone. Za nieprzestrzeganie tych zasad grozi mandat w wysokości 1500 zł. To wykroczenie jest traktowane jako jazda bez uprawnień, co oznacza, że policjant podczas kontroli może nałożyć surową karę. Dlatego ważne jest, aby kierowcy dokładnie sprawdzili, jaki kod widnieje na ich prawie jazdy i stosowali się do niego.

Jak uniknąć mandatu?

Osoby starające się o prawo jazdy, które chciałyby mieć wybór między noszeniem okularów a soczewek kontaktowych, powinny poinformować o tym lekarza podczas badania. Kod 01.06, który pozwala na dowolny wybór między okularami a soczewkami, jest najczęściej wpisywany przez lekarzy, jeśli kandydat o to poprosi. Dzięki temu kierowca ma swobodę wyboru korekcji wzroku, co jest wygodne i praktyczne.

Choć noszenie okularów lub soczewek kontaktowych może wydawać się drobną kwestią, dla kierowców ma to ogromne znaczenie. Nieprzestrzeganie kodów na prawie jazdy może skutkować wysokimi mandatami i problemami prawnymi. Dlatego warto być świadomym tych przepisów i zawsze stosować się do zaleceń zawartych w dokumencie prawa jazdy.