Na temat pierwszeństwa mówi głównie Art. 27. - [Obowiązki kierującego pojazdem wobec rowerzystów] - Prawo o ruchu drogowym.

Zachowanie kierującego przed i na przejeździe dla rowerzystów

1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu dla rowerzystów, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe.

1a. Kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerzyście jadącemu na wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze dla rowerów lub innej części drogi, którą zamierza opuścić.

2. (uchylony)

3. Kierujący pojazdem, przejeżdżając przez drogę dla rowerów poza jezdnią, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa rowerowi.

4. Kierującemu pojazdem zabrania się wyprzedzania pojazdu na przejeździe dla rowerzystów i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejazdu, na którym ruch jest kierowany.

Interpretacji tych przepisów może być w praktycznym życiu wiele, dlatego do kierowców i rowerzystów apelujemy o szczególną uwagę, rozsądek i ostrożność kiedy zbliżamy się do przejazdu dla rowerów.

Wypadki z rowerzystami przeważnie są tragiczne w skutkach.