Czym jest korytarz życia?

Korytarz życia to przestrzeń pozostawiona na jezdni dla pojazdów ratunkowych, które muszą dotrzeć do miejsca wypadku w zatłoczonym ruchu drogowym. Jest to szczególnie ważne na autostradach i drogach ekspresowych, gdzie pas awaryjny często bywa zablokowany przez uszkodzone pojazdy lub inne przeszkody. Korytarz życia umożliwia szybki przejazd karetek, straży pożarnej i policji, co może uratować życie poszkodowanym.

Jak utworzyć korytarz życia?

Kiedy zauważysz zator na drodze, zjedź na bok, aby utworzyć wolny pas środkiem jezdni. Kierowcy z lewego pasa zjeżdżają do lewej krawędzi, natomiast z prawego pasa – do prawej. Jeśli jest więcej pasów, wszystkie oprócz skrajnie lewego powinny zjechać na prawo i pozostawić jeden szeroki korytarz dla służb ratunkowych. To kluczowe, aby nie czekać na sygnały pojazdów ratunkowych – korytarz życia powinien być tworzony od razu, gdy tylko zauważymy zator. Nie czekajmy do ostatniej chwili, aby nerwowo szukać sposobu na zjechanie. Przy każdej okazji, gdy zatrzymujemy się w korku lub na światłach, powinniśmy ustawić się przy krawędzi jezdni, a nie na środku pasa. Dzięki temu zawsze będziemy gotowi do stworzenia korytarza życia, co znacząco przyspieszy akcje ratunkowe.

Dlaczego korytarz życia jest tak ważny?

Korytarz życia jest niezbędny dla zapewnienia szybkiego dostępu służb ratunkowych do miejsca wypadku. Każda sekunda jest cenna, a szybki dojazd może zadecydować o uratowaniu życia. Niestety, zdarza się, że korytarz życia jest wykorzystywany przez nieodpowiedzialnych kierowców do jazdy pod prąd, aby uwolnić się z zatoru. To niedopuszczalne i stanowi ogromne zagrożenie nie tylko dla poszkodowanych w wypadku, ale również dla pozostałych uczestników ruchu. Pamiętajmy, że korytarz życia jest przeznaczony wyłącznie dla służb ratunkowych. Niedopuszczalne jest jego wykorzystywanie w innym celu, a takie zachowanie może być surowo karane przez policję.

Zasady postępowania w korku

Gdy widzisz zator na autostradzie lub drodze ekspresowej, zachowaj się odpowiedzialnie. Nie cofaj, nie zawracaj i nie jedź pod prąd. Takie zachowania mogą prowadzić do kolejnych wypadków i jeszcze większych problemów. Decyzję o udrożnieniu zablokowanej drogi zawsze podejmuje policja, która na podstawie procedur opracowanych wspólnie z GDDKiA określa sposób ewakuacji pojazdów i przekierowania ruchu.

Procedury zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa przy wykorzystaniu dostępnych środków i infrastruktury. W sytuacjach awaryjnych służby drogowe mogą otwierać bramy awaryjne, rozbierać bariery ochronne lub wprowadzać tymczasową organizację ruchu, aby umożliwić ewakuację i udrożnienie drogi.