Pełna kontrola floty z użyciem systemu GPS pozwala lepiej nią zarządzać, poprzez podejmowanie bardziej świadomych decyzji dotyczących jej wykorzystania. Uzyskiwane w ten sposób dane lokalizacyjne są gromadzone, przechowywane i przetwarzane w specjalnych programach. Dzięki temu kierownik floty ma ciągły dostęp zarówno do informacji bieżących, jak i archiwalnych na temat obsługiwanych przez niego pojazdów. Wykorzystanie GPS pozwala więc zwiększyć wydajność floty, a często także sporo zaoszczędzić.

System kontroli floty GPS

Dostęp do globalnego systemu GPS pozwala kontrolować pozycję pojazdów będących częścią floty z dość dużą precyzją. Obecnie na rynku dostępne są różne rozwiązania tego typu. W części proponowanych nam urządzeń informacje są przechowywane w nich samych albo przesyłane od razu do sparowanego z nimi programu.

Nowoczesne odbiorniki GPS korzystają z danych sieci komórkowych, aby szybko i łatwo gromadzić oraz wysyłać informacje. W sprzedaży znajdziemy też jednak satelitarne systemy GPS, które pozwalają to robić właśnie poprzez sygnały satelitarne. Jest to lepsze rozwiązanie, gdy nasza flota często pokonuje trudniejsze trasy, na których mogą występować problemy z sygnałem sieci komórkowej.

Kontrola floty - dlaczego to ważne?

System do monitorowania floty to obecnie niezbędne narzędzie każdej osoby odpowiadającej za zarządzanie nią. Dostarcza on informacji o lokalizacji kierowców oraz ładunków, ale też przydaje się do planowania tras przejazdów. Taki system pozwala lepiej oszacować ich czas oraz wybrać optymalną trasę z uwzględnieniem dozwolonego czasu pracy kierowcy.

Nowoczesne systemy do kontroli flot dostarczają też informacji na temat aktualnej sytuacji na drogach. Dzięki temu w razie wystąpienia jakichkolwiek utrudnień, mamy czas na to, aby zareagować, na przykład zmieniając trasę. System monitorowania usprawnia też komunikację z kierowcami i pozwala między innymi poznać ich styl jazdy. Co więcej, informacje gromadzone w ten sposób mogą również stanowić dowód dostawy, gdy jest on wymagany.

Korzyści z kontroli floty przez GPS

Dzięki analizie informacji zgromadzonych przez system GPS, możemy ocenić wydajność floty oraz to, w jaki sposób są wykorzystywane zasoby firmy. Bazując na tym, jak wyglądają wzorce zachowania kierowców na trasach oraz na ewentualnych anomaliach w poruszaniu się floty, łatwiej jest zrozumieć, co działa dobrze, a co należałoby poprawić.

Taka analiza w efekcie prowadzi więc do usprawniania procesów biznesowych, dzięki którym flota może działać sprawniej. Możemy więc liczyć na to, że dzięki informacjom zgromadzonym przez system kontroli GPS, firma będzie w stanie sporo zaoszczędzić. Inwestycja w takie rozwiązanie może więc przynieść wiele korzyści i to w stosunkowo krótkim czasie.